Zap. št. Avtorji Naslov sestavka Objava
1. Andrej Kastelic, Andrej Šalehar, Špela Malovrh Prispevek o razvoju pasme krškopoljski prašič 11(2008)2, str. 16 – 20, Reja prašičev
2. Andrej Kastelic, Špela Malovrh, Andrej Šalehar Plodnost svinj krškopoljske pasme 11(2008)4, str. 16 – 19, Reja prašičev
3. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945 76(2008)9, str. 16 – 19, Kmetovalec
4. Andrej Šalehar 140 let prvega zakona o živinoreji v Sloveniji 76(2008)10, str. 14 – 16, Kmetovalec
5. Andrej Šalehar Strokovni doprinosi izpred 100 let 10(2007)3, str. 18-19, Reja prašičev
6. Andrej Šalehar Prvotni, pasasti in črni prašiči v Sloveniji 11(2008)3, str. 17-21, Reja prašičev
7. Andrej Šalehar O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1908 76(2008)8, str. 14 – 16, Kmetovalec
8. Andrej Šalehar O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1907 75(2007)10, str. 23 – 26, Kmetovalec
9. Andrej Šalehar Kmečki glas že pred stotimi leti. Kmečki glas 1909 – 1910 66(2009)1, str. 8, Kmečki glas
10. Andrej Šalehar Pirc Gustav, prvi urednik Kmetovalca. 150 letnica rojstva 76(2009)3, str. 30 – 31, Kmetovalec
11. Andrej Šalehar Gorenjski črnolisasti (črnopikasti) prašič: poskus zootehniške karakterizacije pasme 10(2007)3, str. 20 – 22, Reja prašičev
12. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini tednika Kmečki glas 66(2009)7, str. 12, Kmečki glas
13. Andrej Šalehar Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje do leta 1945 DLIB.si
14. Andrej Šalehar, Janez Gregori Nujno potrebujemo čebelarski zakon 111(2009)2, str. 45 – 46, Slovenski čebelar
15. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar Vse več ogroženih pasem živali. Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu 65(2008)44, str. 9, Kmečki glas
16. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar Bohinjska koza. Stara slovenska pasma 13(2008)5, str. 5 – 6, Drobnica
17. Nataša Siard, Andrej Šalehar Odnos do domačih živali v slovenskem okolju – nekaj zgodovinskih pričevanj 76(2008)3, str. 15 – 17, Kmetovalec
18. Metka Žan Lotrič Planšarstvo v Bohinju v 19. stoletju 8(2009), str. 43-45, Cikasti zvonček
19. Andrej Šalehar Praktični nauki o reji ovac iz leta 1771 77(2009)4, str.15, Kmetovalec
20. Andrej Šalehar Stara mlekarska knjižica 77(2009)5, str.22, Kmetovalec
21. Andrej Šalehar Zakonska pravila o reji prašičev v 18. stoletju 77(2009)5, str.19-21, Kmetovalec
22. Andrej Šalehar Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah-do leta 1945 DLIB.si
23. Andrej Šalehar Bogata bera, ki je zgled tudi za danes 04.06.2009, str. 20, Delo
24. Andrej Šalehar, Janez Gregori 130 let prvega zakona o čebelarstvu v slovenskem jeziku CXI(2009)7-8, str.250, Slovenski čebelar
25. Andrej Šalehar Bohinjski konj 17(2009)5, str. 26, Revija o konjih
26. Andrej Šalehar Slovensko strokovno slovstvo na področju živinoreje in čebelarstva: izdaje do l. 1945 Zbornik prispevkov iz simpozija Grm Novo Mesto 2009, str. 115-133
27. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Marko Čepon Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda 9(2009), str. 18-19, Cikasti zvonček
28. Andrej Šalehar Posavinjski konj 17(2009)9, str.48, Revija o konjih
29. Andrej Šalehar O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1909 77(2009)11, str. 12-14, Kmetovalec
30. Andrej Šalehar, Anton Tomec Pollmanove knjige na policah Čebelarske knjižnice Slovenski čebelar,CXI(2009)12, str. 408 – 410
31. Andrej Šalehar Utrinki s poti do Kmetovalca v letu 1884 Kmetovalec, 77(2009)12, str.17 – 18
32. Angela Cividini, Šalehar A., Mojca Simčič. An attempt to determine the zootechnical characterization for some old Slovenian horse breeds I. međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i 3. hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini. Slavonski Brod, 12. prosinca 2009, str. 71 – 75.
33. Potocnik K., Šalehar A., Simcic Mojca, Cividini Angela. Contributions to historical facts on the origin of the Lipizzan horse I. međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i 3. hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini. Slavonski Brod, 12. prosinca 2009, str. 106 – 108
34. Andrej Šalehar, Janez Gregori Prispevki k bibliografiji s kratkimi izpiski: Kranjska čebela… 1857 – 1879 Rodica in Ljubljana 2010, 129 strani
35. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Zgodovinski viri o medžimurskemu konju in o konjereji do leta 1945 Rodica 2009, 5 strani
36. Danijela Bojkovski, Andrej Šalehar Zakonska pravila o reji ovac v 18. stoletju. Izbrani primeri. 78(2010)2, str. 22 – 24, Kmetovalec
37. Andrej Šalehar Obstaja pa pridna in utrjena čebela, taka je kranjska… Delo, priloga Znanost; 25.02.2010, str. 23
38. Andrej Šalehar Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje do leta 1945. Druga dopolnjena izdaja. DLIB.si
39. Andrej Šalehar O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1910 Kmetovalec, 78(2010)5, str. 9-12.
40. Andrej Šalehar Kobariški konj – poskus zootehniške karakterizacije pasme : stara slovenska pasma Rev. konjih, 2010, letn. 18, št. 5, str. 24-25
41. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji

Čebelarji družine Roschütz (Rothschütz, Ravenegg, Rožič, Rothšic, R…)

DLIB.si
42. Andrej Šalehar, Janez Gregori Zapisi o kranjski čebeli med leti 1857 in 1879 DLIB.si
43. Andrej Šalehar, Jože Osterc, Drago Kompan Na pariški razstavi leta 1856 nagrajena tudi slovenska živina 78(2010)8, str. 12, Kmetovalec
44. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Marko Čepon Marijadvorsko govedo – izumrla slovenska tradicionalna pasma 10(2010), str. 42-44, Cikasti zvonček
45. Andrej Šalehar Kranjska čebela 78(2010)9, str. 16-18, Kmetovalec
46. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. I. Do konca srednjega veka. 13(2010)2, str. 18-19, Reja prašičev
47. Andrej Šalehar O spodbujanju čebelarstva v 18. stoletju CXII(2010)9, str. 284-285, Slovenski čebelar
48. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenski zgodovinski viri o varstvu živali. Do leta 1945 (pregledni članki tudi po letu 1945) DLIB.si
49. Andrej Šalehar, Janez Gregori Knjige o čebelarstu v Kranjskem knjižnem katalogu iz leta 1797 112(2010)10, str. 314-315, Slovenski čebelar
50. Andrej Šalehar Prvi urednik Kmetovalca Gustav Pirc med prvimi amaterskimi fotografi 78(2010)10, str. 17-19, Kmetovalec
51. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji, II. od XVI stoletja do konca prve svetovne vojne – prvi del 13(2010)3, str. 9-12, Reja prašičev
52. Andrej Šalehar “Aus Unterkrain" (z Dolenjske) – Bienen-Zeitung (1857) 112(2010)12, str. 396-398, Slovenski čebelar
53. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Zgodovinski viri o slovenski tradicionalni pasmi ljutomerski kasač Rodica 2011, 11 strani
54. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Po kronološkem redu. Tretja dopolnjena izdaja. Rodica 2011, 35 strani
55. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Tretja dopolnjena izdaja. DLIB.si
56. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Zakonodaja na področju živinoreje za Slovenijo v letih 1740-1945 DLIB.si
57. Andrej Šalehar Zakonodaja na področju živinoreje za Slovenijo v letih 1740-1945 79(2011)4, str. 17-18, Kmetovalec
58. Anton Koželj, Andrej Šalehar Po sledeh zapuščine čebelarjev družine Rothschütz CXII(2011)4, str. 135-136, Slovenski čebelar
59. Andrej Šalehar Pogini čebel zaradi škropljenja se nadaljujejo Sobotna priloga, Delo 30.04.2011, str. 31
60. Andrej Šalehar Publicistična dejavnost čebelarjev družine Rothschütz CXIII(2011)5, str. 174-175, Slovenski čebelar
61. Andrej Šalehar O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1911 79(2011)5, str. 20-22, Kmetovalec
62. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. III. Med svetovnima vojnama. 14(2011)1, str. 12-13, Reja prašičev
63. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Pavel Groznik, Anton Koželj, Franc Šivic Obstoja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska DLIB.si
64. Andrej Šalehar Napotki za rejo živine v rimski dobi 79(2011)7, str. 19-20, Kmetovalec
65. Andrej Šalehar Simpozij: Čebelarji družine Rothschütz iz Podsmreke pri Višnji gori CXIII(2011)7-8, str. 250-251, Slovenski čebelar
66. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. IV. po letu 1945 – drugi del: od leta 2000-2010 XIV(2011)2, str. 6-9, Reja prašičev
67. Andrej Šalehar Kobariški konj V: Peter Stres. Kobariško berilo (str. 122-123), Gorica 2011
68. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Stane Rupnik Gustav Pirc DLIB.si
69. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: slovenske knjige in tiski s področja čebelarstva – izdaje do leta 1945 Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012, 5 str.
70. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji črmošnjiški župnik in čebelar Jurij Jonke (1877-1864) DLIB.si
71. Potočnik K., Simčič M., Cividni A., Šalehar A., Mesarič J., Rus J., Kavar T., Dovč P. Medžimurje horse population in Slovenia (Populacija medžimurskega konja v Sloveniji) 2(2011)98, str. 11-119, Acta Agriculturae Slovenica
72. Andrej Šalehar Kdaj je prvič opisana in zapisana “Kranjska čebela"? CXIV(2012)1, str. 19-21, Slovenski čebelr
73. Andrej Šalehar Prva kranjska svinjerejska družba z o.o. v Lukovici 80(2012)6, str. 17-18, Kmetovalec
74. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič Prispevki k bibliografiji: Cikasto govedo – slovenska avtohtona pasma – Razvoj in reja DLIB.si
75. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje in pasem prašičev v Sloveniji DLIB.si
76. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Danijela Bojkovski Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji –
prvotne, izgubljene, pretopljene pasme
DLIB.si
77. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan Development of Cika Cattle Breed Suppl.3(2012), str. 339-343, Acta Agriculturae Slovenica
78. Metka Žan Lotrič Vloga barvnih znakov pri določanju tipa cikastega goveda 13(2012), str. 44-45, Cikasti zvonček
79. Metka Žan Lotrič Prispevki k bibliografiji:Cikasto govedo 13(2012), str. 46, Cikasti zvonček
80. Andrej Šalehar Peticija vodiških in smledniških čebelarjev leta 1862 CXIV(2012)12, str. 399-400, Slovenski čebelar
81. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan Geography of Cika Cattle Breed 2(2012)100, str. 139-148, Acta Agriculturae Slovenica
82. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Hans Jaklitsch, Helena Jaklitsch, Suzana Kordiš Georg Jurij Jonke – črmošnjiški župnik in kranjski čebelar

Georg Jonke – Pfarrer in Tschermoschnitz und Krainer Imker

DLIB.si
83. Anton Koželj, Andrej Šalehar Slika dr. Augusta Pollmanna CXV(2013)1, str. 21, Slovenski čebelar
84. Andrej Šalehar Razvoj reje in pasem prašičev v Sloveniji 70(2013)3, str. 8, Kmečki glas
85. Holcman Antonija Štajerska kokoš skozi čas 70(2013)6, str. 8, Kmečki glas
86. Andrej Šalehar Zbornik: Georg/Jurij Jonke, črmošnjiški župnik in kranjski čebelar CXV(2013)3, str. 93-95, Slovenski čebelar
87. Andrej Šalehar, Anton Koželj Novo v digitalni knjižnici Slovenije – slovenska čebelarska čtiva CXV(2013)4, str. 133-134, Slovenski čebelar
88. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Četrta dopolnjena izdaja. DLIB.si
89. Andrej Šalehar Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Napisano do leta 1945. Po abecednem in kronološkem redu. Prispevki k bibliografiji. DLIB.si
90. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini razvoja reje in pasem prašičev v Sloveniji DLIB.si
91. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Kranjska klobasa. Druga dopolnjena izdaja. DLIB.si
92. Andrej Šalehar Reja oslov v Sloveniji 81(2013)6, str. 17-18, Kmetovalec
93. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja čebelarstva. Napisano do leta 1945. Po abecednem in kronološkem redu DLIB.si
94. Andrej Šalehar Povzetki in sklepi simpozija o Juriju Jonkeju CXV(2013)7-8, str. 250, Slovenski čebelar
95. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič,Danijela Bojkovski, Drago Kompan Zakonska določila o reji in paši koz 81(2013)8, str. 18-20, Kmetovalec
96. Andrej Šalehar Monografija o zgodovini slovenske prašičereje 82(2013)9, str. 16-18, Kmetovalec
97. Andrej Šalehar Uvodnik CXV(2013)9, str. 269-270, Slovenski čebelar
98. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Danijela Bojkovski, Drago Kompan Zgodovinski viri o pasmah koz v Sloveniji do leta 1945 82(2013)10, str. 14-18, Kmetovalec
99. Andrej Šalehar Pravila Petra Pavla Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 DLIB.si
100. Andrej Šalehar Prvo v slovenščini tiskano poročilo o čebelarstvu CXV(2013)10, str. 326, Slovenski čebelar
101. Andrej Šalehar, Danijela Bojkovski, Žan Lotrič Metka, Kompan Drago O starih pasmah ovc v Sloveniji 82(2013)11, str. 12-16, Kmetovalec
102. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Marko Čepon Stare pasme goveda v Sloveniji 82(2013)12, sr. 15-19, Kmetovalec
103. Andrej Šalehar Pravila Petra Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 1(2013)102, str. 5-17, Acta Agriculturae Slovenica
104. Andrej Šalehar, Špela Malovrh Ljutomerski kasač – avtohtona ali tradicionalna pasma? 82(2013)12, str. 16-17, Kmetovalec
105. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Marko Čepon Stare pasme goveda v Sloveniji 83(2014)1, str. 14-15, Kmetovalec
106. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Klemen Potočnik Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji 2(2013)102, str. 107-117, Acta Agriculturae Slovenica
107. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji 2(2013)102, str. 119-128, Acta Agriculturae Slovenica
108. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar Prispevek o razvoju cikastega (bohinjskega) goveda 14(2013), str. 34-37, Cikasti zvonček
109. Andrej Šalehar Zapisi o živinoreji v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske (1689) 83(2014)2, str. 28-30, Kmetovalec
110. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač Stare pasme prašičev v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 (I. del)
83(2014)3, str. 21-23, Kmetovalec
111. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač Stare pasme prašičev v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 (II. del) 83(2014)4, str. 18-21, Kmetovalec
112. Andrej Šalehar Peter Pavel Glavar, kranjski čebelar – ob 230. letnici obletnici smrti CXVI(2014)4, str. 133-134, Slovenski čebelar
113. Andrej Šalehar Poučevanje čebelarstva na Kranjskem

Od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza (1874)

DLIB.si
114. Andrej Šalehar, Drago Kompan, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač, Antonija Holcman, Marko Čepon, Klemen Potočnik, Danijela Bojkovski Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji – Prvotne, izgubljene in pretopljene DLIB.si
115. Andrej Šalehar Zgodovinski viri o slovenski pasmi ljutomerski kasač napisano do leta 1945, 4. dopolnjena izdaja DLIB.si
116. Andrej Šalehar Zgodovinski viri o slovenski pasmi ljutomerski kasač 83(2014)8, str. 17-20, Kmetovalec
117. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Klemen Potočnik Stare pasme konj v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 83(2014)10, str. 18-24, Kmetovalec
118. Andrej Šalehar Portmanov cenik za leto 1874 CXVI(2014)10, str. 332-333, Slovenski čebelar
119. Anton Tomec prof. dr. Andrej Šalehar: Poučevanje čebelarstva na Kranjskem od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza (1874) CXVI(2014)10, str. 322, Slovenski čebelar
120. Andrej Šalehar Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra DLIB.si
121. Andrej Šalehar Čebelarska knjižnica Franca Jagra XLI(2014)421, str. 11, Naš časopis
122. Andrej Šalehar Pravila P. P. Glavarja za čebelarsko-vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (I. del) CXVI(2015)1, str. 20-21, Slovenski čebelar
123. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Antonija Holcman Stare pasme perutnine v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 84(2015)1, str. 10-13, Kmetovalec
124. Anton Tomec Prof. dr. Andrej Šalehar: Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra CXVII(2015)2, str. 52, Slovenski čebelar
125. Andrej Šalehar Pravila P.P Glavarja za čebelarsko-vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (II. del) CXVII(2015)2, str. 59, Slovenski čebelar
126. Andrej Šalehar Praha matice s troti v zraku, izvirno slovensko odkritje; najstarejše kronološko urejene objave Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2015
127. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Peter Dovč, Anton Koželj Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem? Prvo poročilo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2015
128. Andrej Šalehar Anton Janša; biografski in bibliografski mejniki Rodica, 2015
129. Andrej Šalehar Odkritje spominske plošče Petru Pavlu Glavarju na pročelju kapele na Lanšprežu CXVII(2015)6, str. 220-221, Slovenski čebelar
130. Metka Žan Lotrič Gustav Pirc prvi fotografiral Aljažev stolp na Triglavu 72(2015)29, str. 12, Kmečki glas
131. Andrej Šalehar Krškopoljski prašič – iskanje ostankov, ohranjanje in osvežitev pasme v letih 1990-2003 DLIB.si .
132. Metka Žan Lotrič Gustav Pirc – avtor prve fotografije Aljaževega stolpa na Triglavu 83(2015)10, str. 22, Kmetovalec
133. Andrej Šalehar Čebele naj bi varovale pred strelo CXVII(2015)12, str. 419, Slovenski čebelar
134. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan Historical Overview of Slovenian Autochthonous Cika Cattle Breed Production Traits-Milk Yield DAGENE Symposium 17.-19. junij 2015, Dobrna, Slovenija
135. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Anton Koželj, Peter Dovč Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem? 1(2015)106, str. 46-52, Acta Agriculturae Slovenica
136. Andrej Šalehar Franz Xaver Hlubek in slovenska živinoreja 84(2016)1, str. 9-12, Kmetovalec
137. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Peter Dovč, Anton Koželj Ali je bil Anton Janša pred odhodom na Dunaj na Koroškem? Prvo poročilo CXVIII(2016)1, str. 23-25, Slovenski čebelar
138. Andrej Šalehar Izbrani živinorejski nasveti v Vodnikovi veliki pratiki (1795-1797) 84(2016)2, str. 18-20, Kmetovalec
139. Andrej Šalehar 240 let prve čebelarske knjige v slovenskem jeziku CXVIII(2016)3, str. 105-107, Slovenski čebelar
140. Andrej Šalehar Prva slovenska čebelarska knjiga Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2016 (13 str.)
141. Metka Žan Lotrič Bovška ovca Drobnica, 2(2016), str.19-22
142. Andrej Šalehar Čebelarjenje v stiški okolici ima bogato čebelarsko zgodovino Kako lepo je biti čebelar … Stična 2016, str. 10-29
143. Metka Žan Lotrič Drežniška koza Drobnica, 4(2016), str. 8-11
144. Metka Žan Lotrič Ogrožena slovenska avtohtona pasma domačih živali – drežniška koza
Delo – Znanost, 17. november 2016, leto 58, št. 267
145. Andrej Šalehar Anton Herle 1845-1933 Čebelar iz Solčave. Izbrani biografski in bibliografski podatki Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017(21 str.)
146. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar Bohinjska cika iskana med govedorejci Delo – Znanost, 5. januar, 2017
147. Andrej Šalehar Anton Janša Biografski in bibliografski mejniki DLIB.si
148. Andrej Šalehar Listina čebelarske družbe v Gornjih Lužicah za Petra Pavla Glavarja v letu 1772 Predstavitev v Glavarjevi kapeli na Lanšprežu 06.05.2017
149. Andrej Šalehar Objave pred izidom prve Janševe knjige Razprava o rojenju čebel v letu 1771 in po njem CXIX(2017)7-8, str. 206-207, Slovenski čebelar
150. Andrej Šalehar Anton Janša, učitelj čebelarstva

Anton Janša, a Beekeeping Teacher

Poglavje v knjigi Brez čebel ne bo življenja oz. No bees, No life (2017), str. 22-27.
151. Andrej Šalehar Prispevki k bibliografiji Čebelarji družine Roschütz (Rothschütz, Ravenegg, Rožič, Rothšic, R …) Druga dopolnjena izdaja DLIB.si
152. Andrej Šalehar Anton Janša Biografski in bibliografski mejniki, druga dopolnjena izdaja DLIB.si
153. Andrej Šalehar Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva na svetu Delo – Znanost, 16. november, 2017
154. Andrej Šalehar Kranjske čebele z Gorenjske na prvi čebelarski šoli na Dunaju ? CXIX(2017)12, str. 337-338 Slovenski čebelar
155. Andrej Šalehar Družina Rothschütz in čebelnjak na graščini Nova vas pri Radečah (1856) Klasje, XXIII(21)1, 2018, str. 24 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
156. Andrej Šalehar Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschütz Delo – Znanost, 22. februar, 2018
157. Metka Žan Lotrič Modrost v izročilu bovških pastirjev Delo Znanost, 1. marec, 2018
158. Metka Žan Lotrič Ohranjanje drežniške koze in tradicije planšarstva 86(2018)3, str. 26-29, Kmetovalec
159. GLAVAR, Peter Pavel, ŠALEHAR, Andrej (avtor, urednik, fotograf), BARAGA, France (avtor, prevajalec), GREGORI, Janez (avtor, urednik, fotograf), ATELŠEK, Simon, MIHELIČ, Stane (avtor, prevajalec), TOMAN, Mihael Jožef Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja DLIB.si
160. Andrej Šalehar Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višji Gori

Prvi podrobni opis kranjske čebele (1857) in ohranitev čistosti kranjske čebele (II. del)

Klasje, XXIII(21)2, 2018, str. 24 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
161. Andrej Šalehar Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori

Kranjski trgovski čebelnjak (1868) na gradu Podsmreka, Jakob Portmann in Alozij Toman (III. del)

Klasje, XXIII(21)3, 2018, str. 27 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
162. Andrej Šalehar Kranjska čebela in čebelarji dužine Rothschütz DLIB.si
163. Andrej Šalehar Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori; kranjska čebela, znanstveno poimenovanje in vpis v sistematiko medonosnih čebel (IV. in V. del)  Klasje, XXIV(21)4, 2018, str. 24 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
164. Andrej Šalehar  Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori: Emil Rothschütz član Kranjske kmetijske družbe (1864) in ustanovitev Kranjskega društva za umno čebelarstvo (1873) (VI. del)  Klasje, XXIV(21)5, 2018, str. 25 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
165. Andrej Šalehar  Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori: Predlog za čebelarsko šolo na gradu Podsmreka pri Višnji Gori (1873-1874) (VII. del).   Klasje, XXIV(21)6, 2018, str. 19 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
166. Andrej Šalehar Cebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori: publicistična dejavnost družine Rothschütz (VIII. del)  Klasje, XXIV(21)7, 2018, str. 28 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
167. Andrej Šalehar Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori:  spominska plošča Emilu Rothschützu na mestni hiši v Višnji Gori (2011) (IX. del)  Klasje, XXIV(21)8, 2018, str. 24 (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)
168. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar O nekdanjih pasmah koz na današnjem območju Slovenije Drobnica, 4(2018)23, str.10-13
169. Andrej Šalehar, France Baraga, Janez Gregori Listina čebelarske družbe v Zgornji Lužici za Petra Pavla Glavarja v letu 1772 CXXI(2019)1, str. 11-12 Slovenski čebelar
170. Andrej Šalehar Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva DLIB.si
171. Andrej Šalehar Janši spominska plošča v avstrijski prestolnici Sobotna priloga (20.04.2019), str. 30
172. Andrej Šalehar Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva, druga dopolnjena izdaja Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019(165 str.)
173. Andrej Šalehar Spominske plošče čebelarjem 2011-2019 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019(7 str.)
174. Andrej Šalehar Deset tisoč letečih plemenskih prašičev  Sobotna priloga (28.09.2019), str. 15
175. Andrej Šalehar V plug vpreženi čebeli  CXXI(2019)10, str. 280, Slovenski čebelar
176. Andrej Šalehar, Vladimir Fajdiga, Janez Gregori, Anton Tomec Napis na slovenski spominski plošči Antonu Janši na Dunaju  CXXI(2019)11, str. 314-315, Slovenski čebelar
177. Andrej Šalehar Prva zlata doba kranjskega čebelarstva – 1750 – 1820 87(2019)12, str. 13-16, Kmetovalec
178. Andrej Šalehar, Janez Gregori Janševi čebelarski pripomočki na naslovnici knjige iz leta 1774  CXXI(2019)12, str. 347-348, Slovenski čebelar
179. Anton Tomec 80 let zaslužnega profesorja dr. Andreja Šaleharja  CXXII(2020)1, str. 17-18, Slovenski čebelar
180. Andrej Šalehar Tri čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020(4 str.)
181. Andrej Šalehar Tri pomembne čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi Aplenca, glasilo občine Komenda, 29, 2020, št. 2, str. 15
182. Andrej Šalehar Spominske plošče čebelarjem 2011-2019 DLIB.si
183. Andrej Šalehar Prva zlata doba kranjskega čebelarstva – 1750-1820 DLIB.si
184. Andrej Šalehar 250 let imenovanja Antona Janše za cesarsko-kraljevega učitelja čebelarstva CXXII(2020)5, str. 144-145, Slovenski čebelar
185. Mojca Vizjak Pavšič Andrej Šalehar: Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva CXXII(2020)10, str. 279, Slovenski čebelar
186. Andrej Šalehar Praha matice s troti v zraku, izvirno slovensko odkritje : najstarejše kronološko urejene objave – druga dopolnjena izdaja Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 36 strani, 2020
187. Andrej Šalehar, Franc Šivic Kronologija zapisov (rokopisi in objave) o prahi matice s troti v zraku Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, ČZS, 13 strani, 2020
188. Andrej Šalehar, Franc Šivic Cronologia delle registrazioni (manoscritti e pubblicazioni) sul accopiamento delle api regine con i fuchi in aria Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, ČZS, 15 strani, 2020
189. Andrej Šalehar Peter Pavel Glavar, Kranjski čebelar, ob tristoletnici rojstva Mohorjev koledar, str. 123-126, 2021
190. Andrej Šalehar Sporočilo o smrti Petra Pavla Glavarja v Laibacher Zeitungu CXXIII(2021)2, str. 48, Slovenski čebelar
191. Andrej Šalehar, Franc Šivic Zapisi (rokopisi in objave) o prahi matice s troti v zraku v letih 1763 – 1776 iz Slovenije Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, Čebelarska zveza Slovenije, 11 strani, 2021
192. Andrej Šalehar, Franc Šivic Aufzeichnungen (Manuskripte und Veröffentlichungen) über die Begattung der Königin mit den Drohnen in der Luft in den Jahren 1763−1776 aus Slowenien Universität Ljubljana, Biotechnische Fakultät, Abteilung für Tierwissenschaft, Slowenischer Imkerbund, 11 S., 2021
193. Andrej Šalehar, Franc Šivic Records (manuscripts and publications) on the mating of the queen with drones in the air in the years 1763 – 1776 from Slovenia University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science, Slovenian Beekeepers Association, 11 pp, 2021
194. Andrej Šalehar, Anton Tomec Ohranjena čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja (I. del) CXXIII(2021)5, str. 148-150, Slovenski čebelar
195. Andrej Šalehar, Anton Tomec Ohranjena čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja (II. del) CXXIII(2021)6, str. 184-186, Slovenski čebelar
196. Andrej Šalehar Strogo prepovedano morjenje čebel Delo, 8.7.2021, str. 14.
197. Andrej Šalehar Glavarjev zapis o opraševanju cvetov s čebelami Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Rodica, 2021, 9 strani
198. Andrej Šalehar Tri čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi CXXIV(2022)1, str. 17-18, Slovenski čebelar
199. Andrej Šalehar, Anton Tomec Slovensko čebelarstvo in Peter Pavel Glavar Zbornik (Ne)poznani Glavar (2022, str. 97-120), Ustanova Petra Pavla Glavarja.
200. Andrej Šalehar Predavanje o Antonu Janši (zbirka diasov) Šolski center Kranj,  Čebelarski muzej Radovljica, 28.2.2022.
201. Andrej Šalehar Predavanje o Antonu Janši (posnetek) Šolski center Kranj,  Čebelarski muzej Radovljica, 28.2.2022.
202. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini odkritij opraševanja rastlin s čebelami. V: Svet opraševalcev. Bole P., Esenko I., Šalehar A. Radovljica, Muzeji radovljiške občine, 2022: 163-167
203. Andrej Šalehar Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva Mohorjev koledar,   str. 120-123, 2023.
204. Andrej Šalehar Contributions to the history of discovering the pollination of plants with bees. V: The world of pollinators. Bole P., Esenko I., Šalehar A. Radovljica, Municipal Museums, 2022: 163-167
205. Andrej Šalehar Beiträge zur Geschichte der Entdeckungen der Pflanzenbestäubung durch die Bienen. V: Die Welt der Bestäuber. Bole P., Esenko I., Šalehar A. Radovljica, Museen der Gemeinde Radovljica, 2023: 163-167
206. Andrej Šalehar Slovensko čebelarstvo in Scopolijevi doprinosi. Mohorjev koledar,   str. 155-156, 2024.
207. Andrej Šalehar Razvoj in vrste organiziranosti slovenskega čebelarstva Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 30 strani, 2023
208. Andrej Šalehar, Maja Peteh Ustvarjalni opus. V: Gozdar pred svojim časom: študije Boštjana Anka z odmevi. Skoberne P. (ur.). Ljubljana, Slovenska matica, 2023: 342–383
209. Metka Žan, Barbara Sosič, Simon Horvat Vzroki in posledice omejevanja kozjereje v Zgornjem Posočju : od dejavnosti preživetja do omejevanja reje in simbola lokalne identitete. Etnolog, 33(2023): 125–147
210. Andrej Šalehar Prvi kranjski trgovski čebelnjak na gradu Podsmreka pri Višnji Gori : kranjska čebela in čebelarji družine Rothschütz. V: Trgovina s kranjsko čebelo. Pichler Radanov M. (ur.) Radovljica, Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2024: 19-29
211. Andrej Šalehar Aleksander Toman in izvoz kranjske čebele v Ameriko. V: Trgovina s kranjsko čebelo. Pichler Radanov M. (ur.) Radovljica, Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2024: 93-101
212. Andrej Šalehar Jakob Prešern, trgovec s čebelami, prošnja za subvencijo leta 1910. V: Trgovina s kranjsko čebelo. Pichler Radanov M. (ur.) Radovljica, Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2024: 103-107
213. Andrej Šalehar Prispevki k zgodovini odkritij opraševanja rastlin s čebelami. V: Svet opraševalcev. 2. izd. Bole P., Esenko I., Šalehar A. Radovljica, Muzeji radovljiške občine, 2024: 163-167