Socialna kmetija Korenika

Naslov Pribinovina d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci
Spletna stran https://www.korenika.si/
e-naslov info@korenika.si
Telefon +386 70 752 559
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji cikasto govedo
krškopoljski prašič
štajerska kokoš
kranjska čebela
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
spletna stran
trgovine z ekološkimi izdelki
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem ponudba domačih lokalnih jedi
ogled zeliščni vrt in živalski park
Dodatne aktivnosti in ponudba organizacija doživljajskih delavnic in taborov za šole in vrtce
psihosocialna podpora osebam iz ranljivih družbenih skupin
v ponudbi: olja, sokovi, čaji, začimbe, marmelade, ozimnica, žita, mazila, sirupi…
aktivnosti v okviru delovanja večgeneracijskega centra Štorklja