Strokovni posvet 2014

Predstavniki Javne službe nalog genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že od leta 2006 organiziramo enodnevni Strokovni posvet o stanju živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu. Posvet v letu 2014 je bil v ponedeljek, 29. septembra, na dan Evropske kmetijske biotske raznovrstnosti in se je odvijal na kmetiji Janhar v Hrašah 46 pri Smledniku.

Vabilo

Gradivo posveta: