Strokovni posvet 2011

V sredo, dne 7. decembra 2011, je v Viteški dvorani – Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete potekal Strokovni posvet “Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu".

VABILO

Gradivo posveta: