Kmetija Krejan

Naslov Srednji Dolič 48, 2382 Mislinja
Spletna stran
e-naslov danijel.krejan@gmail.com
Telefon +386 41 811 290
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji cikasto govedo
krškopoljski prašič
kranjska čebela
štajerska kokoš
kraški ovčar
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja prodaja v mesnico
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem mesnine cikastega goveda
Dodatne aktivnosti in ponudba predstavitev in ogled ark kmetije skupinam šolarjev
Zanimivosti Krejanova lipa (vpisana v Seznam naravnih vrednost pri ARSO, stara več kot 500 let, obseg debla preko 6 m)