Strokovni posvet 2008

V počastitev evropskemu dnevu kmetijske biotske raznovrstnosti, je v ponedeljek, 29. septembra 2008 na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete potekal enodnevni strokovni posvet »STANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV V SLOVENSKEM KMETIJSTVU«.

Program:

 • Register pasem z zootehniško oceno in zootehniška ocena slovenskih lokalnih pasem
  (Angela Cividini univ.dipl.inž.zoot, prof. dr. Antonija Holcman, v. p. mag. Marko Čepon, prof. dr. Milena Kovač, doc. dr. Drago Kompan, znan. sod. dr. Špela Malovrh, dr. Klemen Potočnik, prof. dr. Andrej Šalehar)
 • Podpore za rejo slovenskih lokalnih pasem
  (doc. dr. Drago Kompan, dr. Miran Kastelic, mag. Janez Glavač)
 • Molekularno genetski vidiki živalskih genskih virov
  (prof. dr. Peter Dovč in sod.)
 • Inbriding v živinoreji in primera dveh slovenskih pasem govedi
  (v. p. mag. Marko Čepon in sod.)
 • Inbriding in slovenske lokalne pasme – stanje v letu 2007
  (znan. sod. dr. Špela Malovrh in sod.)
 • Inbriding v slovenski populaciji lipicanskega konja
  (v. p. dr. Klemen Potočnik, mag. Jurij Krsnik, Miran Štepec, mag. Janez Rus)
 • Deklaracija Interlaken – september 2007 in izhodišča dolgoročnega programa ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji
  (Žan Lotrič Metka univ.dipl.inž.zoot., prof. dr. Andrej Šalehar, Viktor Krek, doc. dr. Drago Kompan)
 • Program ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji v letih 2009 – 2015
  (mag. Danijela Bojkovski, doc. dr. Drago Kompan, prof. dr. Andrej Šalehar, Viktor Krek, mag. Janez Glavač)
 • 140 let prvega Zakona o živinoreji v Sloveniji
  (prof. dr. Andrej Šalehar)