Ekološka kmetija Račečič Rok

Naslov Vinji vrh 270, 820 Šmarješke toplice
Spletna stran ekokmetijaracecic | facebook
e-naslov ekokmetijaracecic@gmail.com
Telefon +386 41 805 860
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji cikasto govedo
lipicanski konj
štajerska kokoš
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem meso cikastega goveda
jajca štajerske kokoši
Dodatne aktivnosti in ponudba pridelava poljšin: pšenica, koruza in krompir
nasad orehov in avtohtonih sort jabolk
pridelava vin: Modra frankinja, Laški rizling, Kraljevina, Žametna črnina in Cviček PTP