Strokovni posvet 2007

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete je  v petek, 25. maja 2007 potekal  enodnevni strokovni posvet »STANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV V SLOVENSKEM KMETIJSTVU V LETU 2006«.

Program:

 • Kmetijski živalski genski viri v Sloveniji v letu 2006 – register pasem z zootehniško oceno
  • Splošen pregled
   (prof. dr. Andrej Šalehar)
  • Zootehniška ocena
   (prof.dr. Milena Kovač)
 • Indikatorji biotske raznovrstnosti v živinoreji v Sloveniji
 • Geografija staleža in pasem govedi v letu 2006 v Sloveniji
  (doc. dr. Silvester Žgur, mag.Bojkovski Danijela, mag. Marjana Drobnič)
 • Ohranjanje slovenskih zaščitenih posebnih živalskih proizvodov
  (dr. Marija Klopčič)
 • Genetska variabilnost in genetske rezerve
  (dr. Špela Malovrh)
 • Ex-situ ohranjanje živalskih genskih virov – depozitorij tkiv
  (doc. dr. Simona Sušnik, dr. Aleš Snoj, dr. Tanja Kunej, dr. Andrej Razpet, Vida Štuhec, prof. dr. Peter Dovč)
 • Pasemski standardi
  • Krškopoljski prašič
   (dr. Špela Malovrh, prof. dr. Milena Kovač, Andrej Kastelic)
  • Slovenske tradicionalne pasme kokoši
   (prof.dr. Antonija Holcman, dr. Dušan Terčič)
 • Nekateri novi zgodovinski viri o nastanku lipicanskega konja
  (dr. Klemen Potočnik,   prof. dr. Andrej Šalehar)
 • ERFP PROJEKT: Current status of the Brahycerous cattle populations in the south eastern European countries and strategies for their sustainable conservation- ohranjanje In-situ:pregled stanja v južnovzhodnih evropskih državah
  (doc.dr. Drago Kompan, Angela Cividini)
 • Nova podatkovna zbirka o biotski raznovrstnosti – EFABIS (evropski informacijski sistem biotske raznovrstnosti kmetijskih živali)
  (Gregor Gorjanc, doc.dr. Drago Kompan)
 • Biotska raznovrstnost kmetijskih živalskih genskih virov – prednosti in ukrepi – FAO, Interlaken, predsedovanje Slovenije
  (prof.dr. Andrej Šalehar, doc.dr. Drago Kompan, Angela Cividini, Viktor Krek)