Kmetija Bojana in Boris Kete

Naslov Dolenje 25a, 5270 Ajdovščina
Spletna stran
e-naslov bori.kete@gmail.com
Telefon +386 41 636 787
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji cikasto govedo
posavski konj
krškopoljski prašič
jezersko – solčavska ovca
belokranjska pramenka
istrska pramenka
bovška ovca
drežniška koza
štajerska kokoš
kranjska čebela
kraški ovčar
Tehnologija reje
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem prodaja živih živali (tekačev in plemenskih živali)
Dodatne aktivnosti in ponudba gojenje nekaterih avtohtonih sort poljščin (fižol sv. Ane)