Ekološka kmetija Matjaž Zagorc „Pr’ Maklavžt “

Naslov Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
Spletna stran
e-naslov matjaz_zagorc@siol.net
Telefon +386 41 253 449
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji slovenski hladnokrvni konj
krškopoljski prašič
štajerska kokoš
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
kmetijska zadruga Trebnje –Krka
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem suhomesnati izdelki
meso
jajca
pripustna postaja za slovenskega hladnokrvnega konja
Dodatne aktivnosti in ponudba vinogradništvo
sadjarstvo
degustacije izdelkov v prenovljenem kozolcu s slamnato streho
turizem na kmetiji
Zanimivosti del površin znotraj območja Natura 2000
območje OMD