Ekološka kmetija Smrtnik Janez „Kovk“

Naslov Sp. Jezersko 14, 4206 Zg. Jezersko
Spletna stran Ekološka kmetija Smrtnik Janez
e-naslov kovk@siol.net
Telefon +386 41 368 903
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji jezersko-solčavska ovca
cikasto govedo
krškopoljski prašič
drežniška koza
kranjska čebela
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem alternativna testna postaja za ovne pasme jezersko-solčavska ovca
prodaja plemenskih ovnov pasme jezersko-solčavska ovca
suhomesnati izdelki (suhe salame, klobase, dimljena zaseka z mesom krškopoljskega prašiča)
predelava volne in polstenje
Dodatne aktivnosti in ponudba gozdarstvo
reja drugih pasem domačih živali
ogledi kmetije po predhodnem dogovoru