Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Javna služba nalog genske banke v živinoreji
V Sloveniji vodi delo na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji, od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, raziskovalna skupina na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bila na javnem razpisu v letu 2010 izbrana za vodenje Javne službe nalog genske banke v živinoreji (v nadaljevanju: Javna služba) za obdobje 2010-2016 ter izbrana tudi v letu 2016 za obdobje 2017-2023.

Ark mreža

Ark kmetija je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

Ark središče je namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

Novice

Preberite več

Vremenska napoved