Genetska pestrost na osnovi porekla pri slovenskih lokalnih pasmah do vključno leta 2016

Izdajo monografije sta podprla Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru
Javne službe nalog genske banke v živinoreji
in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Izdajatelj:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Genetska pestrost na osnovi porekla pri slovenskih lokalnih pasmah 2013

Izdajo monografije sta podprla Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v oviru
Javne službe nalog genske banke v živinoreji
in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Izdajatelj:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Enota za prašičerejo