Strokovni posvet 2021

Javna služba nalog genske banke (JSGBŽ) je v decembru 2021 organizirala spletna dogodka. Na strokovnem posvetu smo tokrat izpostavili teme o delovanju genskih bank. Sodelavci JSGBŽ smo predstavili pomen vzpostavitve in vzdrževanja genskih bank, stanje genske banke v živinoreji, izbiro živali za odvzem genetskega materiala, postopke shranjevanja in možnosti uporabe genetskega materiala iz genskih bank.

Vsebina delavnice je bila tokrat usmerjena v izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocijo izdelkov. K sodelovanju smo povabili predavatelje z različnih področij. Predstavili so strategije in izkušnje, ki bodo rejcem pripomogle k promociji izdelkov avtohtonih pasem. Posveta in delavnice so se udeležili rejci, strokovni sodelavci s področja živinoreje iz različnih inštitucij in raziskovalci. V kolikor se dogodkov niste mogli udeležiti, vas vabimo k ogledu posnetkov.

Posnetki s strokovnega posveta “Pomen genskih bank v živinoreji”
●  izr. prof. dr. Klemen Potočnik Nagovor prodekana Oddelka za zootehniko
●  mag. Danijela Bojkovski Pomen genske banke in mednarodno sodelovanje
●  Tina Flisar Uporaba genetskega materiala in vrednost zbirke
●  doc. dr. Primož Klinc Pridobivanje in shranjevanje genetskega materiala
●  dr. Metka Žan Stanje zbirke
●  mag. Danijela Bojkovski Razprava in načrti za prihodnost
Posnetki z delavnice “ Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov”
●  Sašo Palčič Kako uspeti na spletu
●  Montse Castellanos Moncho Prepoznavnost in promocija avtohtonih pasem v Španiji
●  dr. Petra Medved Djurašinović Spreminjanje navad kupcev in prilagajanje trendom
●  Tina Žgajnar kmetija Žgajnar
●  Gregor Slavec kmetija Slavec
●  Žan Koroša kmetija Koroša

Predstavitev sodelujočih na delavnici:

Sašo Palčič, direktor digitalne kreativne agencije MadwiseCC, ki za blagovne znamke ustvarja rešitve na področju digitalnega marketinga, razvoja aplikacij ter spletnih in mobilnih vsebin.

Montserrat Castellanos Moncho je vodja Oddelka za zootehniko Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo, prehrano in okolje v Španiji. Opravlja naloge nacionalnega koordinatorja za živalske genske vire. Trenutno predseduje ERFP (evropski točki za živalske genske vire). Aktivno izvaja projekte za zaščito in promocijo izdelkov avtohtonih pasem domačih živali. Promocijski video o pomenu zaščite izdelkov avtohtonih pasem, ki so ga pripravili v Španiji, si lahko ogledate na povezavi od posnetka.

dr. Petra Medved Djurašinović je samostojna svetovalka na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.

K sodelovanju smo povabili tudi predstavnike treh kmetij, ki so se pred kratkim pridružile mreži ark središč: kmetija Žgajnar, kmetija Slavec in kmetija Koroša. Povezave do spletnih strani kmetij:

 https://biodobrote.si/

https://www.zadomace.si/ponudniki/kmetija-slavec/

https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/ponudnik/kmetija-korosa/