Strokovni posvet 2018

Javna služba nalog genske banke v živinoreji je 13. decembra 2018 v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani organizirala strokovni posvet z naslovom “Oblikovanje in usklajevanje pravil za status ark park".

Na posvetu smo predstavili dobre primere praks ark parkov v tujini ter možnosti in potrebe po oblikovanju ark parkov v Sloveniji in osnutek pravil za ark park.

Ark kmetije in ark središča

Tudi na 13. strokovnem posvetu smo poseben poudarek namenili podelitvi statusov na novo sprejetih kmetij, ki so v letu 2018 prejele status ark kmetija.

V letu 2018 so novi prejemniki statusa ark kmetija:

 • Visokogorska ekološka kmetija Knez, Vida Mihaela Matk, Solčava
 • Ekološka kmetija Pr Matet, Tanja Cerar, Gradišče pri Lukovici

Celoten seznam (nosilci, ki so status ark kmetija – 4 statusi in ark središče – 6 statusov prejeli v letu 2016,  v letu 2017 – ark kmetija –8 statusov ter letošnji prejemnici statusa ark kmetija – 2 statusa) je objavljen na www.ark.si.

 • Dvema rejcema (Urban Kovačič in Boris (Bojana) Kete), ki sta lani prejela za svojo kmetijo status ark kmetija, se je status kmetije zamenjal v ark središče.

Predstavljena tematika na posvetu

 • Dobre prakse in situ (ark park) načinov ohranjanja avtohtonih (ogroženih) pasem
  Metka Žan Lotrič, JSGBŽ
 • Predstavitev primerov dobrih praks ark park
  Danijela Bojkovski, JSGBŽ
 • Možnosti in izzivi ustanovitve ark park v Triglavskem narodnem parku
  Davorin Koren, Triglavski narodni park
 • Možnosti in izzivi ustanovitve ark park v Krajinskem parku Kolpa
  Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa
 • Ark kmetija – predstavitev dobrih praks
  Vida Mihaela Matk, ekološka kmetija Knez, Solčava
 • Ark kmetija – predstavitev dobrih praks
  Tanja Cerar, ekološka kmetija Pr Matet, Gradišče pri Lukovici