Ekološka kmetija Urban Kovačič

Naslov Male Dole pri Stehanji vasi 16, 8213 Veliki Gaber
Spletna stran https://www.facebook.com/ArkKovacic
e-naslov kovacic.u@gmail.com
Telefon +386 41 952 682
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji drežniška koza
krškopoljski prašič
štajerska kokoš
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem prodaja jajc štajerske kokoši
prodaja plemenskih živali
Dodatne aktivnosti in ponudba reja goveda pasme limuzin
Znamenitosti zbirka kraških skulptur iz apnenca, primerne za okras vrta in zeliščnih gred