V letu 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ob sodelovanju Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdalo brošuro z opisom slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali.