Strokovni posvet 2012

V četrtek, dne 8. novembra 2012, je na turistični kmetiji pri Lazarju (Podgrad nad Zalogom) potekal posvet z naslovom  “Predstavitev primerov dobrih praks pri reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali".

Na posvetu so letos sodelovali nekateri rejci slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so predstavili svoj primer dobre prakse, kako kmetovati z avtohtonimi pasmami in izdelovati ter tržiti njihove tradicionalne proizvode. Izbrani rejci so bili lep primer pozitivnega in optimističnega pogleda glede reje avtohtonih pasem. Kot primer dobre blagovne znamke je predstavil Marko Slapšak iz Centra Rinka iz Solčave. Žal na posvetu zaradi izostanka predavateljev nista bili predstavljeni pasmi ovc istrijanka in bovška ovca.

K sodelovanju smo povabili gospo Elli Broxham iz nevladne organizacije SAVE iz Švice, ki je predstavila delovanje in aktivnosti pri njih v zvezi z rejo, uporabo in trženjem avtohtonih pasem domačih živali in tudi starih avtohtonih sort kmetijskih rastlin.

VABILO