Kmetija Koroša

Naslov Križevci pri Ljutomeru 50, Križevci pri Ljutomeru
Spletna stran kmetija Koroša
e-naslov zan.korosa@gmail.com
Telefon +386 51 605 856
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji krškopoljski prašič
jezersko-solčavska ovca
istrska pramenka
štajerska kokoš
Tehnologija reje
Poti trženja trgovina na domačiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem mesni izdelki
jajca
Dodatne aktivnosti in ponudba buče in sončnice ter olja
česen
sadje (jabolka, slive)
organizacija delavnic iz šole in vrtce