Kmetija Klemen Petek „pri Mušču“

Naslov Rore 11, 3342 Gornji Grad
Spletna stran
e-naslov muscek@siol.net
Telefon +386 31 501 250
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji jezersko-solčavska ovca
krškopoljski prašič
cikasto govedo
drežniška koza
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
preko zadruge
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem
Dodatne aktivnosti in ponudba