Posavski konj

Izvor in razvoj pasme

Posavski konj se je izoblikoval na osnovi avtohtonih populacij konj, ki so jih redili v porečju reke Save na obmejnem pasu Slovenije in Hrvaške, predvsem na območju Posavja.

Značilnosti pasme

Posavski konj je hladnokrvna pasma manjšega okvira, ki jo odlikujejo čvrsta konstitucija, vzdržljivost, odpornost na bolezni in neugodne vremenske razmere, zgodnja zrelost in dobra plodnost, miren temperament ter dobrohoten karakter. Značilen je izrazit spolni dimorfizem. Pasmo odlikuje hitra rast in dobra klavnost. Višina vihra pri žrebcih je med 145 in 152 cm, pri kobilah od 135 do 148 cm. Živali so večinoma rjave in črne barve, lisjačja in siva barva dlake sta redki.

Razširjenost pasme in ogroženost

Posavskega konja tradicionalno redijo na območju Posavja, zlasti na območju Krškega polja in Brežic. Redijo ga tudi na Hrvaškem. V Sloveniji predstavlja posavski konj okoli 8 % celotne populacije konj. V izvorno rodovniško knjigo je vključenih okoli 650 plemenskih živali. Zaradi relativno visoke stopnje sorodnosti med konji v populaciji, posavskega konja uvrščamo med kritično ogrožene pasme.

Ali ste vedeli ...
... da bo/je Pošta Slovenije 28.9.2018 izdala priložnostno znamko z motivom posavskega konja?

Namen reje in izdelki

Posavskega konja ponekod še uporabljajo pri delu na polju in kot pomoč pri delu v gozdu. Uporabljajo ga tudi kot rekreativnega konja v vpregi, redkeje pa pod sedlom. Na ta način tudi pogosto sodeluje na promocijskih in turističnih dogodkih. Pasma je primerna za hipoterapijo ali druge terapevtske aktivnosti s pomočjo konj. Velik del populacije je namenjen vzreji klavnih žrebet (prireji in predelavi konjskega mesa).

Želite izvedeti več?

Galerija