Strokovni posvet 2010

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je dne, 15. novembra 2010 potekalo strokovno posvetovanje z naslovom “Biotska raznovrstnost živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu“. Več o tem si lahko preberete s klikom na: Strokovni posvet 2010 in Strokovno posvetovanje “Biotska raznovrstnost živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu".

Gradivo posveta: