Strokovni posvet 2016

Ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem, domačih živali in situ (v živem) in njihova raba.

Program: