Strokovni posvet 2017

Javna služba nalog genske banke v živinoreji je 30. novembra 2017 v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok organizirala strokovni posvet ‘Avtohtone pasme domačih živali in upravljanje območij visoke naravne vrednosti‘.

Posveta se je udeležilo preko 60 udeležencev iz vrst rejcev, MKGP, MOP, KGZS, različnih izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij ter razvoja podeželja, kakor tudi upravljavcev in lastnikov zaščitenih območij, prišli pa so tudi številni strokovnjaki iz Hrvaške (AZZRI, Naravni park Lonjsko polje, HPA).

Na 12. strokovnem posvetu smo predstavili izbrane dejavnosti Javne službe nalog genske banke v živinoreji v letu 2017, osrednja tema pa je bila posvečena presečnim učinkom sočasne rabe avtohtonih pasem domačih živali in upravljanja območij visoke naravne vrednosti. Prav tako smo si ogledali NR Škocjanski zatok, kjer v upravljanje območja vključujejo tudi rabo domačih živali. Nato so nam domači in tuji predavatelji s predstavitvijo pestrega nabora aktualnih tematik prikazali, zakaj so avtohtone pasme nujno potrebne za ohranjanje zavarovanih območij.

Ark kmetije in ark središča

Tudi na 12. strokovnem posvetu smo poseben poudarek namenili podelitvi statusov na novo sprejetih kmetij in organizacij, so v letu 2017 prejele status ark kmetija.

V letu 2017 so novi prejemniki statusa ark kmetija:

Celoten seznam (nosilci, ki so status ark kmetija – 4 statusi in ark središče – 7 statusov, prejeli lani, ter letošnji prejemniki statusa ark kmetija – 8 statusov) bo objavljen na www.ark.si.

Gradivo s posveta:

 • Izbrane aktivnosti Javne službe nalog genske banke v živinoreji v letu 2017
  mag. Danijela Bojkovski, JSGBŽ
  predstavitev
 • Ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti z ekstenzivno pašno rejo avtohtonih pasem
  Maja Sabljak, Park prirode Lonjsko polje
  predstavitev
 • Vpetost avtohtonih pasem v ohranjanje krajin in turizem
  Gordan Šubara, Agencija za ruralni razvoj Istre
  predstavitev
 • Vloga avtohtonih pasem pri ohranjanju goratih območij
  Davorin Koren, Triglavski narodni park
  predstavitev
 • Avtohtone pasme in kulturna krajina
  Boris Grabrijan, Krajinski krajinski park Kolpa
  predavanje je bilo odpovedano
 • Predstavitev slovenske mreže ark kmetij in ark središč
  Gasan Osojnik, JSGBŽ
  predstavitev
 • Ark kmetija – predstavitev dobrih praks
  Barbara Štimec, kmetija Mlin Grbac
  predstavitev
 • Ark kmetija – predstavitev dobrih praks
  Goran Miloševič, Korenika
  predstavitev