Strokovni posvet 2019

Javna služba nalog genske banke v živinoreji je 23. aprila 2019 v hotelu Astoria na Bledu, v sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo, velnes in turizem,  organizirala strokovni posvet ‘Avtohtone pasme kot gastronomska in kulinarična dediščina Slovenije‘.

Posveta se je udeležilo okoli 30 udeležencev iz vrst  MKGP, BF, KGZS, rejcev ter številni študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem, ki so bili vključeni v to projektno delo.

Na 14. strokovnem posvetu smo predstavili slovenske avtohtone pasme domačih živali in njihove izdelke ter pomen uporabe izdelkov avtohtonih pasem v kulinarični ponudbi. O vlogi avtohtonih pasem skozi njihove produkte so spregovorili priznani gostinci in predstavnik mesarije, ki velik del svojih izdelkov naredi iz mesa slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.  Po predavanjih je sledilo kosilo, ki so ga pripravili študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem. V pripravo jedi so vključili tudi sestavine slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

 

 

Tematika s posveta:

 • Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in njihovih izdelkov
  Danijela Bojkovski, JSGBŽ
 • Pomen uporabe izdelkov avtohtonih pasem v kulinarični ponudbi
  Jože Zalar, Višja šola za gostinstvo, velnes in turizem
 • Janez Bogataj, etnolog, umetnostni zgodovinar
 • Janez Bratovž, restavracija JB
 • Uroš Štefalin, Vila Podvin
 • Jakob Franc Novoselc, gostilna Jakob Franc
 • Matjaž Miklavčič, mesarija Štajnbirt