Strokovni posvet 2013

V ponedeljek, dne 30. septembra 2013 je na Čebelarski zvezi Slovenije, Brdo 8, Lukovica potekal posvet »Ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji«. Letošnji posvet je potekal v sodelovanju Javne službe nalog genske banke v živinoreji z ZOO Ljubljana. Živalski vrt Ljubljana je želel s projektom “Izobraževalna kmetija v ZOO Ljubljana" ljudem približati avtohtone pasme domačih živali in zvišati nacionalno zavest o pomenu kmetovanja s slovenskimi pasmami za ohranitev biotske raznovrstnosti slovenske kulturne krajine. Projekt se je izvajal s pomočjo sklada Švicarski prispevki združeni Evropi. Delo o pomenu slovenskih avtohtonih pasem in njihovi predstavitvi javnosti poteka tudi po končanem projektu.

Vsakoletni posvet skušamo organizirati v času Evropskega dneva kmetijske biotske raznovrstnosti, ki je na dan Sv. Mihaela (29. september). Ker je bil letos ta dan nedelja, je posvet potekal v ponedeljek.

Vabilo

Gradivo posveta: