Stopar Franc »Mežner«

Naslov Javorje 27, 2393 Črna na Koroškem
Spletna stran
e-naslov stopar.franc27@gmail.com
Telefon +386 41 453 327
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji cikasto govedo
krškopoljski prašič
štajerska kokoš
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem prodaja plemenske živine
Dodatne aktivnosti in ponudba