Bosanski planinski konj

Izvor in razvoj pasme

Izvorno območje bosanskega planinskega konja je območje bivše Jugoslavije, še posebej današnje območje Bosne in Hercegovine. Kasneje se je reja razširila predvsem v hribovita območja bivše Jugoslavije in tudi v druge države. V Sloveniji se je pasma pojavila okoli 16. stoletja, predvidoma z Uskoki. Skromne vzrejne razmere in želja po vsestranski uporabnosti v tovorne namene zlasti na težko dostopnem in neobljudenem terenu so odločilno vplivale na oblikovanje skromne, robustne in trdožive pasme.

Značilnosti pasme

Bosanski planinski konj je plemenit toplokrvni konj, ki ga odlikuje čvrsta konstitucija, dobrohoten karakter in razmeroma živahen temperament. Živali so manjšega okvirja in skladnih telesnih oblik. Značilen je izrazit spolni dimorfizem. Višina vihra pri kobilah je med 130 in 142 cm, pri žrebcih od 132 do 144 cm. Dovoljene so vse barve razen sive, lisaste in pegave, najpogosteje pa so rjavci in vranci. Pasma je pozno zrela in popolnoma odraste šele pri šestih letih.

Razširjenost pasme in ogroženost

Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj izvaja rejski program za pasmo na celotnem območju RS. Pasma se v skladu s pravili izvorne rodovniške knjige vzreja tudi v drugih državah: Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem, Nizozemskem, v Švici, Nemčiji in Avstriji. Celotna populacija šteje nekaj več kot 350 konj in je uvrščena med kritično ogrožene pasme.

Ali ste vedeli ...
... da se domneva, da je mala kobilica s tovorom soli v pripovedki Frana Levstika o Martinu Krpanu, predhodnica današnjega bosanskega planinskega konja?

Namen reje in izdelki

Osnovna uporaba pasme v preteklosti je bila tovorjenje blaga za vsakdanje življenje. Pomembno vlogo je imel konj v obdobju rimskega cesarstva in v času avstro-ogrske monarhije, tudi v vojnah. Uporabnost v hribovitih področjih je najverjetneje botrovala, da se je bosanski planinski konj pojavil tudi na območju današnje Slovenije, še zlasti za potrebe vojaških planinskih enot in oskrbe večine planinskih koč. Danes je pasma uveljavljena kot vsestransko uporaben konj za lažja dela, ki jih rejci še opravljajo s konji in za potrebe ljubiteljskega konjeništva.

Galerija