Zgodovinski viri

Zgodovinski viri - zgibanka 

Zap.

št.

Avtorji

Naslov sestavka

Objava

1.

Andrej Kastelic,  Andrej Šalehar, Špela Malovrh

Prispevek o razvoju pasme krškopoljski prašič

11(2008)2, str. 16 – 20,   Reja prašičev

2.

Andrej Kastelic,  Špela Malovrh, Andrej Šalehar,

Plodnost svinj krškopoljske pasme

11(2008)4, str. 16 - 19, Reja prašičev

3.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945

76(2008)9, str. 16 – 19, Kmetovalec

4.

Andrej Šalehar

140 let prvega zakona o živinoreji v Sloveniji

76(2008)10, str. 14 – 16, Kmetovalec

5.

Andrej Šalehar

Strokovni doprinosi izpred 100 let

10(2007)3, str. 18-19, Reja prašičev

6.

Andrej Šalehar

Prvotni, pasasti in črni prašiči v Sloveniji

11(2008)3, str. 17-21, Reja prašičev

7.

Andrej Šalehar

O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1908

76(2008)8, str. 14 – 16, Kmetovalec

8.

Andrej Šalehar

O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1907

75(2007)10, str. 23 – 26, Kmetovalec

9.

Andrej Šalehar

Kmečki glas že pred stotimi leti. Kmečki glas 1909 - 1910

66(2009)1, str. 8, Kmečki glas

10.

Andrej Šalehar

Pirc Gustav, prvi urednik Kmetovalca. 150 letnica rojstva

76(2009)3, str. 30 - 31, Kmetovalec

11.

Andrej Šalehar

Gorenjski črnolisasti (črnopikasti) prašič: poskus zootehniške karakterizacije pasme

10(2007)3, str. 20 - 22, Reja prašičev

12.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini tednika Kmečki glas

66(2009)7, str. 12, Kmečki glas

13.

Andrej Šalehar

Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje do leta 1945

DLIB.si

14.

Andrej Šalehar,  Janez Gregori

Nujno potrebujemo čebelarski zakon

111(2009)2, str. 45 – 46, Slovenski čebelar

15.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar

Vse več ogroženih pasem živali. Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu

65(2008)44, str. 9, Kmečki glas

16.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar

Bohinjska koza. Stara slovenska pasma

13(2008)5, str. 5 – 6, Drobnica

17.

Nataša Siard,  Andrej Šalehar

Odnos do domačih živali v slovenskem okolju – nekaj zgodovinskih pričevanj

76(2008)3, str. 15 – 17, Kmetovalec

18.

Metka Žan Lotrič

Planšarstvo v Bohinju v 19. stoletju

8(2009), str. 43-45, Cikasti zvonček

19.

Andrej Šalehar

Praktični nauki o reji ovac iz leta 1771

77(2009)4, str.15, Kmetovalec

20.

Andrej Šalehar

Stara mlekarska knjižica

77(2009)5, str.22, Kmetovalec

21.

Andrej Šalehar

Zakonska pravila o reji prašičev v 18. stoletju

77(2009)5, str.19-21, Kmetovalec

22.

Andrej Šalehar

Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah-do leta 1945

DLIB.si

23.

Andrej Šalehar

Bogata bera, ki je zgled tudi za danes

04.06.2009, str. 20, Delo

24.

Andrej Šalehar, Janez Gregori

130 let prvega zakona o čebelarstvu v slovenskem jeziku

CXI(2009)7-8, str.250, Slovenski čebelar

25.

Andrej Šalehar

Bohinjski konj

17(2009)5, str. 26, Revija o konjih

26.

Andrej Šalehar

Slovensko strokovno slovstvo na področju živinoreje in čebelarstva: izdaje do l. 1945

Zbornik prispevkov iz simpozija Grm Novo Mesto 2009, str. 115-133

27.

Andrej Šalehar,  Metka Žan Lotrič, Marko Čepon

Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda

9(2009), str. 18-19, Cikasti zvonček

28.

Andrej Šalehar

Posavinjski konj

17(2009)9, str.48, Revija o konjih

29.

Andrej Šalehar

O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1909

77(2009)11, str. 12-14, Kmetovalec

30.

Andrej Šalehar, Anton Tomec

Pollmanove knjige na policah Čebelarske knjižnice

Slovenski čebelar,CXI(2009)12, str. 408 - 410

31.

Andrej Šalehar

Utrinki s poti do Kmetovalca v letu 1884

Kmetovalec, 77(2009)12, str.17 - 18

32.

Angela Cividini, Šalehar A., Mojca Simčič.

An attempt to determine the zootechnical  characterization  for some old Slovenian horse breeds

I. međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i 3. hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini. Slavonski Brod,  12. prosinca 2009, str. 71 – 75.

33.

Potocnik K., Šalehar A., Simcic Mojca, Cividini Angela.

Contributions to historical facts on the origin of the Lipizzan horse

I. međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i 3. hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini. Slavonski Brod,  12. prosinca 2009, str. 106 – 108

34.

Andrej Šalehar, Janez Gregori

Prispevki k bibliografiji s kratkimi izpiski: Kranjska čebela... 1857 - 1879

Rodica in Ljubljana 2010, 129 strani

35.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Zgodovinski viri o medžimurskemu konju in o konjereji do leta 1945

Rodica 2009, 5 strani

36.

Danijela Bojkovski, Andrej Šalehar

Zakonska pravila o reji ovac v 18. stoletju. Izbrani primeri.

78(2010)2, str. 22 - 24, Kmetovalec

37.

Andrej Šalehar

Obstaja pa pridna in utrjena čebela, taka je kranjska...

Delo, priloga Znanost; 25.02.2010, str. 23

38.

Andrej Šalehar

Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje do leta 1945. Druga dopolnjena izdaja.

DLIB.si

39.

Andrej Šalehar

O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1910

Kmetovalec, 78(2010)5, str. 9-12.

40.

Andrej Šalehar

Kobariški konj - poskus zootehniške karakterizacije pasme : stara slovenska pasma

Rev. konjih, 2010, letn. 18, št. 5, str. 24-25

41.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji
Čebelarji družine Roschütz (Rothschütz, Ravenegg, Rožič, Rothšic, R...)

DLIB.si

42.

Andrej Šalehar, Janez Gregori

Zapisi o kranjski čebeli med leti 1857 in 1879

DLIB.si

43.

Andrej Šalehar, Jože Osterc, Drago Kompan

Na pariški razstavi leta 1856 nagrajena tudi slovenska živina 

78(2010)8, str. 12, Kmetovalec

44.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Marko Čepon

 

Marijadvorsko govedo - izumrla slovenska tradicionalna pasma

10(2010), str. 42-44, Cikasti zvonček

45.

Andrej Šalehar

Kranjska čebela

78(2010)9, str. 16-18, Kmetovalec

46.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. I. Do konca srednjega veka.

13(2010)2, str. 18-19, Reja prašičev

47.

Andrej Šalehar

O spodbujanju čebelartsva v 18. stoletju

CXII(2010)9, str. 284-285, Slovenski čebelar

48.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenski zgodovinski viri o varstvu živali. Do leta 1945 (pregledni članki tudi po letu 1945)

DLIB.si

49.

Andrej Šalehar, Janez Gregori

Knjige o čebelarstu v Kranjskem knjižnem katalogu iz leta 1797

112(2010)10, str. 314-315, Slovenski čebelar

50.

Andrej Šalehar

Prvi urednik Kmetovalca Gustav Pirc med prvimi amaterskimi fotografi

78(2010)10, str. 17-19, Kmetovalec

51.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji, II. od XVI stoletja do konca prve svetovne vojne - prvi del

13(2010)3, str. 9-12, Reja prašičev

52.

Andrej Šalehar

"Aus Unterkrain" (z Dolenjske) - Bienen-Zeitung (1857)

112(2010)12, str. 396-398, Slovenski čebelar

53.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Zgodovinski viri o slovenski tradicionalni pasmi ljutomerski kasač

Rodica 2011, 11 strani

54.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Po kronološkem redu. Tretja dopolnjena izdaja.

Rodica 2011, 35 strani

55.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Tretja dopolnjena izdaja.

DLIB.si

56.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Zakonodaja na področju živinoreje za Slovenijo v letih 1740-1945

DLIB.si

57.

Andrej Šalehar

Zakonodaja na področju živinoreje za Slovenijo v letih 1740-1945

79(2011)4, str. 17-18, Kmetovalec

58.

Anton Koželj, Andrej Šalehar

Po sledeh zapuščine čebelarjev družine Rothschütz

CXII(2011)4, str. 135-136, Slovenski čebelar

59.

Andrej Šalehar

Pogini čebel zaradi škropljenja se nadaljujejo

Sobotna priloga, Delo 30.04.2011, str. 31

60.

Andrej Šalehar

Publicistična dejavnost čebelarjev družine Rothschütz

CXIII(2011)5, str. 174-175, Slovenski čebelar

61.

Andrej Šalehar

O živinoreji v Kmetovalcu v letu 1911

79(2011)5, str. 20-22, Kmetovalec

62.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. III. Med svetovnima vojnama.

14(2011)1, str. 12-13, Reja prašičev

63.

Andrej Šalehar, Janez Gregori, Pavel Groznik, Anton Koželj, Franc Šivic

Obstoja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska

DLIB.si

64.

Andrej Šalehar

Napotki za rejo živine v rimski dobi

79(2011)7, str. 19-20, Kmetovalec

65.

Andrej Šalehar

Simpozij: Čebelarji družine Rothschütz iz Podsmreke pri Višnji gori

CXIII(2011)7-8, str. 250-251, Slovenski čebelar

66.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje prašičev v Sloveniji. IV. po letu 1945 - drugi del: od leta 2000-2010

XIV(2011)2, str. 6-9, Reja prašičev

67.

Andrej Šalehar

Kobariški konj

V: Peter Stres. Kobariško berilo (str. 122-123), Gorica 2011

68.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Stane Rupnik

Gustav Pirc

DLIB.si

69.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: slovenske knjige in tiski s področja čebelarstva - izdaje do leta 1945

Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012, 5 str.

70.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji črmošnjiški župnik in čebelar Jurij Jonke (1877-1864)

DLIB.si

71.

Potočnik K., Simčič M., Cividni A., Šalehar A., Mesarič J., Rus J., Kavar T., Dovč P. 

Medžimurje horse population in Slovenia (Populacija medžimurskega konja v Sloveniji)

2(2011)98, str. 11-119, Acta Agriculturae Slovenica

72.

Andrej Šalehar

Kdaj je prvič opisana in zapisana "Kranjska čebela"?

CXIV(2012)1, str. 19-21, Slovenski čebelr

73.

Andrej Šalehar

Prva kranjska svinjerejska družba z o.o. v Lukovici

80(2012)6, str. 17-18, Kmetovalec

74.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič

Prispevki k bibliografiji: Cikasto govedo - slovenska avtohtona pasma - Razvoj in reja

DLIB.si

75.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje in pasem prašičev v Sloveniji

DLIB.si

76.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Danijela Bojkovski

Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji -
prvotne, izgubljene, pretopljene pasme

DLIB.si

77.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan

Development of Cika Cattle Breed

Suppl.3(2012), str. 339-343, Acta Agriculturae Slovenica

78.

Metka Žan Lotrič

Vloga barvnih znakov pri določanju tipa cikastega goveda

13(2012), str. 44-45, Cikasti zvonček

79.

Metka Žan Lotrič

Prispevki k bibliografiji:Cikasto govedo

13(2012), str. 46, Cikasti zvonček

80.

Andrej Šalehar

Peticija vodiških in smledniških čebelarjev leta 1862

CXIV(2012)12, str. 399-400, Slovenski čebelar

81.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan

Geography of Cika Cattle Breed

2(2012)100, str. 139-148, Acta Agriculturae Slovenica

82.

Andrej Šalehar, Janez Gregori, Hans Jaklitsch, Helena Jaklitsch, Suzana Kordiš

Georg Jurij Jonke - črmošnjiški župnik in kranjski čebelar

Georg Jonke - Pfarrer in Tschermoschnitz und Krainer Imker

DLIB.si

83.

Anton Koželj, Andrej Šalehar

Slika dr. Augusta Pollmanna

CXV(2013)1, str. 21, Slovenski čebelar

84.

Andrej Šalehar

Razvoj reje in pasem prašičev v Sloveniji

70(2013)3, str. 8, Kmečki glas

85.

Holcman Antonija

Štajerska kokoš skozi čas

70(2013)6, str. 8, Kmečki glas 

86.

Andrej Šalehar

Zbornik: Georg/Jurij Jonke, črmošnjiški župnik in kranjski čebelar

CXV(2013)3, str. 93-95, Slovenski čebelar

87.

Andrej Šalehar, Anton Koželj

Novo v digitalni knjižnici Slovenije - slovenska čebelarska čtiva

CXV(2013)4, str. 133-134, Slovenski čebelar

88.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Izdaje do leta 1945. Četrta dopolnjena izdaja.

DLIB.si

89.

Andrej Šalehar

Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje. Napisano do leta 1945. Po abecednem in kronološkem redu. Prispevki k bibliografiji.

DLIB.si

90.

Andrej Šalehar

Prispevki k zgodovini razvoja reje in pasem prašičev v Sloveniji

DLIB.si

91.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Kranjska klobasa. Druga dopolnjena izdaja.

DLIB.si

92.

Andrej Šalehar

Reja oslov v Sloveniji

81(2013)6, str. 17-18, Kmetovalec

93.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji: Slovenske knjige in tiski s področja čebelarstva. Napisano do leta 1945. Po abecednem in kronološkem redu

 

DLIB.si

94.

Andrej Šalehar

Povzetki in sklepi simpozija o Juriju Jonkeju

CXV(2013)7-8, str. 250, Slovenski čebelar

95.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič,Danijela Bojkovski, Drago Kompan

Zakonska določila o reji in paši koz

81(2013)8, str. 18-20, Kmetovalec

96.

Andrej Šalehar

Monografija o zgodovini slovenske prašičereje

82(2013)9, str. 16-18, Kmetovalec

97.

Andrej Šalehar

Uvodnik

CXV(2013)9, str. 269-270, Slovenski čebelar

98.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Danijela Bojkovski, Drago Kompan 

Zgodovinski viri o pasmah koz v Sloveniji do leta 1945

82(2013)10, str. 14-18, Kmetovalec

99.

Andrej Šalehar

Pravila Petra Pavla Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781

DLIB.si

100.

Andrej Šalehar

Prvo v slovenščini tiskano poročilo o čebelarstvu

CXV(2013)10, str. 326, Slovenski čebelar

101.

Andrej Šalehar, Danijela Bojkovski, Žan Lotrič Metka, Kompan Drago

O starih pasmah ovc v Sloveniji

82(2013)11, str. 12-16, Kmetovalec

102.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Marko Čepon

Stare pasme goveda v Sloveniji

82(2013)12, sr. 15-19, Kmetovalec

103.

Andrej Šalehar

Pravila Petra Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781

1(2013)102, str. 5-17, Acta Agriculturae Slovenica

104.

Andrej Šalehar, Špela Malovrh

Ljutomerski kasač - avtohtona ali tradicionalna pasma?

82(2013)12, str. 16-17, Kmetovalec

105.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Marko Čepon

Stare pasme goveda v Sloveniji

83(2014)1, str. 14-15, Kmetovalec

106.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Klemen Potočnik

Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji

2(2013)102, str. 107-117, Acta Agriculturae Slovenica

107.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač

Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji

2(2013)102, str. 119-128, Acta Agriculturae Slovenica

108.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar

Prispevek o razvoju cikastega (bohinjskega) goveda

14(2013), str. 34-37, Cikasti zvonček

109.

Andrej Šalehar

Zapisi o živinoreji v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske (1689)

83(2014)2, str. 28-30, Kmetovalec

110.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač

Stare pasme prašičev v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 (I. del)

83(2014)3, str. 21-23, Kmetovalec

111.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač

Stare pasme prašičev v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945 (II. del)

83(2014)4, str. 18-21, Kmetovalec

112.

Andrej Šalehar

Peter Pavel Glavar, kranjski čebelar - ob 230. letnici obletnici smrti

CXVI(2014)4, str. 133-134, Slovenski čebelar

113.

Andrej Šalehar

Poučevanje čebelarstva na Kranjskem

Od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza (1874)

DLIB.si

114.

Andrej Šalehar, Drago Kompan, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač, Antonija Holcman, Marko Čepon, Klemen Potočnik, Danijela Bojkovski

Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji - Prvotne, izgubljene in pretopljene

DLIB.si

115.

Andrej Šalehar

Zgodovinski viri o slovenski pasmi ljutomerski kasač napisano do leta 1945, 4. dopolnjena izdaja

DLIB.si

116.

Andrej Šalehar

Zgodovinski viri o slovenski pasmi ljutomerski kasač

83(2014)8, str. 17-20, Kmetovalec

117.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Klemen Potočnik

Stare pasme konj v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945

83(2014)10, str. 18-24, Kmetovalec

118.

Andrej Šalehar

Portmanov cenik za leto 1874

CXVI(2014)10, str. 332-333, Slovenski čebelar

119.

Anton Tomec

prof. dr. Andrej Šalehar: Poučevanje čebelarstva na Kranjskem od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza (1874)

CXVI(2014)10, str. 322, Slovenski čebelar

120.

Andrej Šalehar

Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra

DLIB.si

121.

Andrej Šalehar

Čebelarska knjižnica Franca Jagra

XLI(2014)421, str. 11, Naš časopis

122.

Andrej Šalehar

Pravila P. P. Glavarja za čebelarsko-vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (I. del)

CXVI(2015)1, str. 20-21, Slovenski čebelar

123.

Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Antonija Holcman

Stare pasme perutnine v Sloveniji po zgodovinskih virih do leta 1945

84(2015)1, str. 10-13, Kmetovalec

124.

Anton Tomec

Prof. dr. Andrej Šalehar: Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra

CXVII(2015)2, str. 52, Slovenski čebelar

125.

Andrej Šalehar

Pravila P.P Glavarja za čebelarsko-vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (II. del)

CXVII(2015)2, str. 59, Slovenski čebelar

126.

Andrej Šalehar

Praha matice s troti v zraku, izvirno slovensko odkritje; najstarejše kronološko urejene objave

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2015

127.

Andrej Šalehar, Janez Gregori, Peter Dovč,  Anton Koželj

Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem?  Prvo poročilo

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2015

128.

Andrej Šalehar

Anton Janša; biografski in bibliografski mejniki

Rodica, 2015

129.

Andrej Šalehar

Odkritje spominske plošče Petru Pavlu Glavarju na pročelju kapele na Lanšprežu

CXVII(2015)6, str. 220-221, Slovenski čebelar

130.

Metka Žan Lotrič

Gustav Pirc prvi fotografiral Aljažev stolp na Triglavu

72(2015)29, str. 12, Kmečki glas 

131.

Andrej Šalehar

Krškopoljski prašič - iskanje ostankov, ohranjanje in osvežitev pasme v letih 1990-2003

DLIB.si

.

132.

Metka Žan Lotrič

Gustav Pirc - avtor prve fotografije Aljaževega stolpa na Triglavu

83(2015)10, str. 22, Kmetovalec

133.

Andrej Šalehar

Čebele naj bi varovale pred strelo

CXVII(2015)12, str. 419, Slovenski čebelar

134.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan

Historical Overview of Slovenian Autochthonous Cika Cattle Breed Production Traits-Milk Yield

DAGENE Symposium 17.-19. junij 2015, Dobrna, Slovenija

135.

Andrej Šalehar, Janez Gregori, Anton Koželj, Peter Dovč

Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem?

1(2015)106, str. 46-52, Acta Agriculturae Slovenica

136.

Andrej Šalehar

Franz Xaver Hlubek in slovenska živinoreja

84(2016)1, str. 9-12, Kmetovalec

137.

Andrej Šalehar, Janez Gregori, Peter Dovč, Anton Koželj

Ali je bil Anton Janša pred odhodom na Dunaj na Koroškem? Prvo poročilo

CXVIII(2016)1, str. 23-25, Slovenski čebelar

138.

Andrej Šalehar

Izbrani živinorejski nasveti v Vodnikovi veliki pratiki (1795-1797)

84(2016)2, str. 18-20, Kmetovalec

139.

Andrej Šalehar

240 let prve čebelarske knjige v slovenskem jeziku

CXVIII(2016)3, str. 105-107, Slovenski čebelar

140.

Andrej Šalehar

Prva slovenska čebelarska knjiga

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2016 (13 str.)

141.

Metka Žan Lotrič

Bovška ovca

Drobnica, 2(2016), str.19-22

142.

Andrej Šalehar

Čebelarjenje v stiški okolici ima bogato čebelarsko zgodovino

Kako lepo je biti čebelar ... Stična 2016, str. 10-29

143.

Metka Žan Lotrič

Drežniška koza

Drobnica, 4(2016), str. 8-11

144.

Metka Žan Lotrič

Ogrožena slovenska avtohtona pasma domačih živali - drežniška koza

Delo - Znanost, 17. november 2016, leto 58, št. 267

145.

Andrej Šalehar

Anton Herle 1845-1933 Čebelar iz Solčave

Izbrani biografski in bibliografski podatki

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017(21 str.)

146.

Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar

Bohinjska cika iskana med govedorejci

Delo - Znanost, 5. januar, 2017

147.

Andrej Šalehar

Anton Janša Biografski in bibliografski mejniki

DLIB.si

148.

Andrej Šalehar

Listina čebelarske družbe v Gornjih Lužicah za Petra Pavla Glavarja v letu 1772

Predstavitev v Glavarjevi kapeli na Lanšprežu 06.05.2017

149.

Andrej Šalehar

Objave pred izidom prve Janševe knjige Razprava o rojenju čebel v letu 1771 in po njem

CXIX(2017)7-8, str. 206-207, Slovenski čebelar

150.

Andrej Šalehar

Anton Janša, učitelj čebelarstva

Anton Janša, a Beekeeping Teacher

Poglavje v knjigi Brez čebel ne bo življenja oz. No bees, No life    (2017), str. 22-27.

151.

Andrej Šalehar

Prispevki k bibliografiji Čebelarji družine Roschütz (Rothsc¨hütz, Ravenegg, Rožič, Rothšic, R ...) Druga dopolnjena izdaja

DLIB.si

152.

Andrej Šalehar

Anton Janša Biografski in bibliografski mejniki, druga dopolnjena izdaja

DLIB.si

153.

Andrej Šalehar

Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva na svetu

Delo - Znanost, 16. november, 2017

154.

Andrej Šalehar

Kranjske čebele z Gorenjske na prvi čebelarski šoli na Dunaju ?

CXIX(2017)12, str. 337-338 Slovenski čebelar

155.

Andrej Šalehar 

Družina Rothschütz in čebelnjak na graščini Nova vas pri Radečah (1856)

Klasje, XXIII(21)1,str. 24 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)

156.

Andrej Šalehar 

Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschütz

Delo - Znanost,  22. februar, 2018

157.

Metka Žan Lotrič

Modrost v izročilu bovških pastirjev

Delo  Znanost, 1. marec, 2018

158.

Metka Žan Lotrič

Ohranjanje drežniške koze in tradicije planšarstva

86(2018)3, str. 26-29, Kmetovalec

159.

GLAVAR, Peter Pavel, ŠALEHAR, Andrej (avtor, urednik, fotograf), BARAGA, France (avtor, prevajalec), GREGORI, Janez (avtor, urednik, fotograf), ATELŠEK, Simon, MIHELIČ, Stane (avtor, prevajalec), TOMAN, Mihael Jožef

Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja

DLIB.si

160.

Andrej Šalehar

Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višji Gori

Prvi podrobni opis kranjske čebele (1857) in ohranitev čistosti kranjske čebele (II. del)

Klasje, XXIII(21)2,str. 24 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)

161.

Andrej Šalehar

Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori

Kranjski trgovski čebelnjak (1868) na gradu Podsmreka, Jakob Portmann in Alozij Toman (III. del)

Klasje, XXIII(21)3,str. 27 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)

162.

Andrej Šalehar

Kranjska čebela in čebelarji dužine Rothschütz

DLIB.si

163.

Andrej Šalehar

Čebelarji družine Rothschütz z gradu Podsmreka pri Višnji Gori

Klasje, XXIV(21)4,str. 24 Klasje (časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica)