Srečanje delovne skupine “Documentation and information”, marec 2014

V času od 4.-5.03. 2014 je potekalo srečanje delovne skupine “Documentation and information" v okviru ERFP. Srečanje je potekalo v mestu Thessaloniki, na Inštitutu za kmetijstvo. Srečanja se je udeležilo 17 članov delovne skupine  iz 15 evropskih držav. Glavna vsebina srečanja se je dotikala priprave drugega poročila o stanju svetovnih živalskih genskih virov ter v zvezi s tem dopolnitev podatkov o živalskih genskih virih v podatkovni bazi EFABIS. Več o samem srečanju, predstavitvah … je dostopno na spletni strani ERFP.