Biotehniški center Naklo

Naslov Strahinj 99, 4202 Naklo
Spletna stran http://bc-naklo.si/
e-naslov info@bc-naklo.si
Telefon +386 4 277 21 00
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji jezersko-solčavska ovca
lipicanski konj
kranjska čebela
Tehnologija reje ekološka pridelava in predelava
Poti trženja šolska trgovina »pod Kozolcem«
spletna prodaja
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem mleko in mlečni izdelki
Izobraževanja s področja prireje in predelave izdelkov avtohtonih pasem
Dodatne aktivnosti in ponudba izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova
reja ostalih pasem: lisasto govedo, črno-belo govedo, kokoši prelux-r
degustacija šolskih mlečnih in pekarskih izdelkov
v ponudbi: sirišča, kulture in pripomočki, prehrambeni izdelki
cvetličarstvo in vrtnarstvo