Slovenski hladnokrvni konj

Izvor in razvoj pasme

Slovenski hladnokrvni konj je nastal na območju severovzhodne Slovenije in Gorenjske, na osnovi domačih hladnokrvnih konj in oplemenjevanja z žrebci pasme peršeron ter noriški konj.

Značilnosti pasme

Slovenski hladnokrvni konj je nastal na območju severovzhodne Slovenije in Gorenjske, na osnovi domačih hladnokrvnih konj in oplemenjevanja z žrebci pasme peršeron ter noriški konj.

Razširjenost pasme in ogroženost

Slovenski hladnokrvni konj je razširjen po celotnem območju Slovenije, kjer predstavlja okoli 15 % celotne populacije konj. V izvorno rodovniško knjigo je vključenih okoli 1350 plemenskih živali. Zaradi relativno visoke stopnje sorodnosti med konji v populaciji, slovenskega hladnokrvnega konja uvrščamo med kritično ogrožene pasme.

Ali ste vedeli ...
... da lahko večji predstavniki te pasme v dobri telesni kondiciji dosežejo telesno maso prek ene tone?

Namen reje in izdelki

Velik del populacije je namenjen vzreji klavnih žrebet (prireja in predelava konjskega mesa) in tudi za prirejo in predelavo kobiljega mleka. Nekateri rejci konje te pasme še vedno uporabljajo za pomoč v kmetijstvu in v manjši meri pri spravilu lesa iz gozda, kar pomembno prispeva k ohranjanju veščin in spretnosti, ki so potrebne pri delu z vprežnimi živalmi. Uporabljajo jih tudi kot rekreativne konje v vpregi, redkeje pa pod sedlom. Na ta način pogosto sodelujejo na promocijskih in turističnih dogodkih.

Želite izvedeti več?

Galerija