Prvi vzorci trotovskega semena kranjske čebele v genski banki

Letošnjo jesen smo se razveselili novosti v genski banki, saj smo shranili prve vzorce trotovskega semena kranjske čebele. Po zaslugi sodelovanja z dr. Janezom Prešernom, ki vodi projekt BeeConSel, smo v depozitorij Javne službe nalog genske banke shranili 18 vzorcev semena trotov in 54 vzorcev tkiva.  Seme je bilo odvzeto in globoko zamrznjeno v Nemčiji pod vodstvom dr. Wegener-ja z LIB (Bee Research Institute Hohen Neuendorf). Zbirka materiala predstavlja genetsko rezervo in je duplikat zbirki, ki je shranjen v Nemčiji.

 

Slika 1: Trotovsko seme je prispelo v Slovenijo zamrznjeno na -196°C v tekočem dušiku