Vključitev ekosistemskih storitev pasem v DAD-IS

Na spletni delavnici za nacionalne koordinatorje, ki je potekala 21. septembra 2021, so bile predstavljene novosti v informacijskem sistemu DAD-IS (http://www.fao.org/dad-is/regional-national-nodes/efabis/en/). Ena izmed novosti DAD-IS je vključitev podatkov o ekosistemskih storitvah, ki jih nudijo živali določene pasme. Nacionalni koordinatorji bodo izpolnili vprašalnik o kulturnih vlogah, o namenu ter vrednosti vsake pasme.  V informacijski sistem DAD-IS bodo tako vključili nabor ekosistemskih storitev, torej koristi, ki jih ljudje s pasmami lahko koristimo. Predstavljen je bil tudi nov modul z informacijami o populacijah čebel. Modul vsebuje opis populacije, osnovne zunanje značilnosti, velikost populacije, metodah selekcije in ohranjanja. Informacijski sistem omogoča izvoz podatkov za vizualno predstavitev razširjenosti posameznih vrst/podvrst čebel.