Na AGRI sodelujemo že od leta 2010

Javna služba nalog genske banke v živinoreji se je na sejmu AGRA prvič predstavila leta 2010 z razstavo vseh slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Z leti se je koncept razstave razvijal in spreminjal, poudarek je bil na vključevanju različnih deležnikov (rejcev, rejskih organizacij, različnih društev …) in določenih pasem domačih živali. Razstava se je tekom let nadgrajevala in razvijala, mejniki pa so predstavljeni na časovnici.

Več o sodelovanju si preberite v prispevku.