Strokovni posvet 2012

V četrtek, dne 8. novembra 2012, je na turistični kmetiji pri Lazarju (Podgrad nad Zalogom) potekal posvet z naslovom  "Predstavitev primerov dobrih praks pri reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali".

Na posvetu so letos sodelovali nekateri rejci slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so predstavili svoj primer dobre prakse, kako kmetovati z avtohtonimi pasmami in izdelovati ter tržiti njihove tradicionalne proizvode. Izbrani rejci so bili lep primer pozitivnega in optimističnega pogleda glede reje avtohtonih pasem. Kot primer dobre blagovne znamke je predstavil Marko Slapšak iz Centra Rinka iz Solčave. Žal na posvetu zaradi izostanka predavateljev nista bili predstavljeni pasmi ovc istrijanka in bovška ovca.

K sodelovanju smo povabili gospo Elli Broxham iz nevladne organizacije SAVE iz Švice, ki je predstavila delovanje in aktivnosti pri njih v zvezi z rejo, uporabo in trženjem avtohtonih pasem domačih živali in tudi starih avtohtonih sort kmetijskih rastlin.

Multimedijska predstavitev posveta

Multimedijska predstavitev predavanja predstavnice iz SAVE

VABILO

Kmetje morajo prodajati izdelek z zgodbo, Kmečki glas 2012, LXIX. leto, št. 47, (str. 5)

Žan Lotrič M., Bojkovski D. 2012. Promocija izdelkov slovenskih avtohtonih pasem, Kmetovalec, letnik 80, št. 12 (str. 14-16)

GRADIVO POSVETA:

»HERITASTE« praksa v Švici in Arca-Deli (Elli Broxham, Švica)

Kranjska čebela (»Spoznavanje kakovosti in trženje izdelkov kranjske čebele«) (čebelar Anton Koželj, Šmarje-Sap)

Cikasto govedo (»Reja cikastega goveda v mlečni usmeritvi«) (rejec Janez Urh, Gorenja vas)

Krškopoljski prašič (»Prodaja tekačev in plemenskega podmladka«) (rejec Rafael Pirš)

Jezersko-solčavska ovca (»Trženje plemenskih živali in proizvodov na naši kmetiji«) (rejec Janez Smrtnik, Zgornje Jezersko)

Belokranjska pramenka (»Proizvodi, trženje, perspektiva … «) (rejec Boris Grabrijan, Bela krajina)

Drežniška koza (»Predstavitev mlečne prireje in trženje«) (rejec Blaž Kravanja)

Štajerska kokoš (»Nova priložnost za štajerko«) (rejec Peter Kovačec, Radizelj)

Razvoj blagovne znamke pri jezersko-solčavski ovci (Center Rinka, Solčava)

 

Prispevek o posvetu je objavljen tudi na spletni strani Studia D:

http://www.lokalno.si/2012/11/13/88122/zgodba/Ohranjanje_avtohtonih_slovenskih_pasem_domacih_zivali/