Predstavitev avtohtonih pasem na Dnevih biotehnike v TMS Bistra

V petek, 13.10.2023, je Javna služba nalog genske banke v živinoreji predstavila svoje delo na dogodku Dnevi biotehnike v Tehnološkem muzeju Slovenije v Bistri. Tokrat smo učencem štirih sedmih razredov Osnovne šole Škofljica in dvema petima razredoma Osnovne šole Koroška Bela predstavili vseh 14 avtohtonih pasem in pomen njihovega ohranjanja. Predstavitev pasem smo izvedli s pomočjo video gradiv. Za učence smo na predstavljeno tematiko pripravili dve igri, in sicer »Poveži pasmo s krajem njenega izvora« in »Prepoznaj pasmo ob nekaj namigih«.

Učenci so zavzeto sodelovali. Nekaj avtohtonih pasem so že poznali, predvsem lipicanskega konja, kranjsko čebelo in cikasto govedo. Ob spoznanju, da ima Slovenija 14 avtohtonih pasem, so bili presenečeni. Po končani delavnici so dobili slikovno gradivo v obliki zvezkov, pobarvank, brošur ter igre na temo avtohtonih pasem (črni peter in spomin), ki so jih lahko odnesli domov. Upamo, da bo promocija in ozaveščanje mlajših generacij krepila zavest o pomenu naših pasem in njihovega ohranjanja.