Strokovni posvet 2019

Javna služba nalog genske banke v živinoreji  v torek 23.04.2019 organizira Strokovni posvet , na Višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu. Letošnji posvet je namenjen tematiki ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali skozi gastronomsko in kulinarično dediščino Slovenije. Program posveta.