Srečanje delovnih skupin ERFP v Ljubljani

V času od 26.-28.05. 2015 je potekalo srečanje štirih delovnih skupin ERFP (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources):

  • Ex Situ Conservation,
  • Documentation and Information,
  • Access and Benefit Sharing,
  • State of the World -review group.

Srečanje je potekalo v Mhotelu v Ljubljani. Srečanja se je udeležilo 39 članov delovnih skupine iz 22 evropskih držav. Glavna vsebina srečanja je bila nadaljnji koraki pri razvoju EUGENE (European Gene Bank Network for Animal Genetic Resources), nadaljnji razvoj DAD-is, vnos in posodabljanje podatkov genskih bank v EFABIS in Register genskih  bank na Evropskem nivoju ter pregled drugega Svetovnega poročila o Stanju živalskih genskih virov. Poročila in predstavitve so dostopna na spletni strani ERFP.