Simpozij DAGENE 2015

V času od 17.- 19. junija 2015 je potekalo vsakoletno srečanje Združenja DAGENE (Podonavsko združenje za ohranjanje živalskih genskih virov) v katerega je včlanjena tudi Slovenija. Letos smo srečanje, ki je vključevalo tudi znanstveni simpozij, organizirali pri nas v Hotelu Vita v Dobrni. Simpozija se je udeležilo 28 udeležencev iz petih držav (Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Slovenija, Srbija). V okviru treh sekcij (Fenotipske in genetske lastnosti avtohtonih pasem, Kvaliteta proizvodov avtohtonih pasem, Prosti program) je bilo predstavljenih 15 znanstvenih člankov. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik simpozija, kjer so objavljeni vsi recenzirani članki. Srečanje smo zaključili s študijsko ekskurzijo v okviru katere smo si ogledali hribovsko kmetijo na Koroškem, kjer redijo lep trop ovc jezersko-solčavske pasme.