Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali – AGRA 2017

Na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni AGRA 2017, ki je potekal v času od 26.-31. avgusta 2017, je Javna službe nalog genske banke v živinoreji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani, sodelovala z organizacijo strokovne razstave 9 slovenskih avtohtonih pasem oziroma 7 vrst domačih živali. Predstavljene so bile naslednje pasme: lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, cikasto govedo, krškopoljski prašič, jezersko-solčavska ovca, drežniška koza, štajerska kokoš in kranjska čebela.