Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali – AGRA 2014, Gornja Radgona

Na 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni AGRA 2014, ki je potekal v času od 23.-28. avgusta 2014, smo v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji tudi letos sodelovali pri organizaciji strokovne razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Letošnja razstava je bila pripravljena z enakim konceptom kot v letu 2013, kar pomeni, da je tudi v letošnjem letu Javna služba nalog genske banke v živinoreji k sodelovanju povabila Priznane rejske organizacije (društva) in njihove rejce. Le-ti so se na razstavnem prostoru predstavili s svojo dejavnostjo in s svojimi proizvodi, ki so jih priredili z razstavljenimi pasmami domačih živali, saj je bil poleg živali poudarek predvsem na proizvodih vezanih na rejo teh avtohtonih živali (suhomesnati izdelki, volna, krzno, izdelki iz kobiljega mleka …).

 

Predstavljene so bile tri vrste domačih živali (konji, prašiči, ovce) po pasmah: posavski konj, krškopoljski prašič in belokranjska pramenka. Pri posavski pasmi konj je bila predstavljena kobila z žrebetom, žrebec ter šestletna kobila. Pri krškopoljski pasmi prašičev je bila v enem boksu mladica s pujski, kjer je bil narejen poseben izpust za pujske, v drugem boksu pa je bil merjasec. Belokranjska pramenka je bila predstavljena z dvema tropoma ovc od dveh različnih rejcev ter z dvema plemenjakoma. 

Na letošnji razstavi je bil poudarek na promocijiproizvodov, prirejenih z razstavljenimi pasmami domačih živali in njihove vloge v celotnem slovenskem kmetijskem prostoru, skupaj s promocijo priznanih rejskih organizacij oz. društev. Posebna stojnica je bila namenjena predstavitvi Krajinskega parka Kolpa, ki pokriva izvorno območje reje belokranjske pramenke. 

 

Občasne degustacije proizvodov narejenih  iz mesa krškopoljskega prašiča smo za obiskovalce sejma pripravljali tudi v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji ter jim ob tem nudili kratek opis pasme in glavne značilnosti njenih proizvodov.

Poleg same razstave živali in promocije njihovih proizvodov, so bila za obiskovalce sejma pripravljena strokovna gradiva za podrobnejšo predstavitev posamezne pasme in za predstavitev glavnih vsebin dela Javne službe nalog genske banke v živinoreji. V razstavnem prostoru so bili predstavljeni plakati, in sicer o zgodovinskem razvoju belokranjske pramenke in krškopoljskega prašiča ter osnovne značilnosti posavskega konja, vključno s slikovnim gradivom.

S pomočjo rejcev, ki so sodelovali s svojimi živalmi na razstavi avtohtonih pasem, je bil sejem, ki ga je obiskalo okoli 128.000 ljudi, ponovna priložnost, da smo lahko slovenske avtohtone pasme in proizvode, ki jih priredimo s temi pasmami, predstavili obiskovalcem ter jih istočasno seznanili o pomenu ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine, ki jo le-te predstavljajo. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj fotografskih utrinkov z razstavnega prostora.

Društvo rejcev krškopoljskega prašiča se je predstavilo skupaj s kmetijo Serec, ki redi krškopoljsko pasmo prašičev

Kmetija Žgajnar je ponudila bogat izbor izdelkov narejenih iz mesa krškopoljskega prašiča

Kmetija Janežič z bogato ponudbo mesnih proizvodov

Kmetija Grabrijan se ukvarja z rejo ovc pasme belokranjska pramenka in je na stojnici ponudila številne proizvode prirejene s to pasmo

Krajinski park Kolpa – predstavljeni so bili številni izdelki mojstrov domačih obrti, možnosti izletniškega turizma in dopustovanja na Kolpi

Stojnica, kjer so nudili konjske salame in izdelke iz kobiljega mleka

Razstavo slovenskih avtohtonih pasem sofinancirajo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropski sklad za razvoj podeželja