Raziskovalni izzivi v živinoreji – Ločniškarjevi dnevi

Oddelek za zootehniko je organiziral 7. znanstveni posvet »Raziskovalni izzivi v živinoreji – Ločniškarjevi dnevi«. Tema letošnjega posveta je bila zdravje živali in spremljanje kazalnikov zdravja živali.  To področje je namreč v raziskovalnem razmahu, saj nam tehnologija omogoča zbiranje velikega obsega informacij, ki bi z integracijo genomskih, metaboličnih in imunoloških podatkov pripomogle k boljšemu, enostavnejšemu in neinvazivnem vrednotenju zdravja živali. Aktualna znanja in nove prakse so predstavili tuji in domači predavatelji. V študentski sekciji so se predstavili mladi upi v znanosti o reji živali.

Znanstveni posvet je posvečen spominu na prof. ddr. Franca Ločniškarja, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, prvega doktoranda Biotehniške fakultete v Ljubljani (1959).  Kasneje (l. 1960) pa je doktoriral tudi na Georg-August Univerzi v Göttingenu v Nemčiji s področja kvantitativne genetike.
Prof. ddr. Franc Ločniškar je tudi pomembno prispeval k razvoju animalne biotehnologije v Sloveniji.

Program in zbornik prispevkov najdete na: https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/zootehnika/novice/2021011409094716/locniskarjevi-dnevi,-28-1-2021