Poročilo o stanju svetovne biotske raznovrstnosti za prehrano in kmetijstvo

Na spodnji povezavi je dostopna novica o objavi prvega Poročila o stanju svetovne biotske raznovrstnosti, pri katerem je sodelovalo 91 držav, med njimi tudi Slovenija. Poročilo ugotavlja, da so številne vrste ogrožene in da je stanje precej zaskrbljujoče, saj pomeni grožnjo celotnemu sistemu pridelave hrane. Poročilo opozarja na zmanjšanje rastlinske raznovrstnosti na kmetijskih površinah, na naraščanje števila kmetijskih pasem živali, ki jim grozi izumrtje ter na povečevanje deleža prekomernega ribolova. Od približno 6 000 rastlinskih vrst, ki jih gojijo za prehrano, jih k svetovni pridelavi hrane prispeva manj kot 200, le devet jih predstavlja 66 % celotne rastlinske pridelave. Svetovna živinoreja temelji na približno 40 živalskih vrstah, a le s peščico od njih se zagotavlja preskrba z mesom, mlekom ter jajci. Od 7 745 lokalnih pasem kmetijskih živali (se redijo le v eni državi) jih je 26 % tik pred izumrtjem. Nadalje Poročilo opozarja na prekomerni ribolov, saj se lovi ribe v morju hitreje, kot se ribji staleži lahko obnavljajo. Posledično prihaja do velikega zmanjševanja števila rib, kar lahko vodi tudi do izumrtja določenih vrst. Več kot polovica ribjega staleža je že dosegla trajnostno mejo. Informacije iz 91 držav poročevalk kažejo, da hitro izginevajo številne vrste, vključno z opraševalci, organizmi v tleh ter naravnimi sovražniki škodljivcev, ki prispevajo k ekosistemskim storitvam, ki so bistvenega pomena za prehrano in kmetijstvo. Stanje je verjetno še bolj zaskrbljujoče, saj veliko podatkov ni poznanih. Novica je dostopna na povezavi http://www.fao.org/news/story/en/item/1180463/icode/.