Pobarvanka – avtohtone pasme domačih živali

Javna služba nalog genske banke v živinoreji je z namenom ozaveščanja pomena ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali v živinoreji za otroke pripravila pobarvanke vseh 14 avtohtonih pasem v Sloveniji. Pobarvanko lahko natisnete in s tem pripomorete k prepoznavanju posameznih pasem pri mlajših generacijah.

Pobarvanka je na voljo na naslednji povezavi v prispevku.