Vzroki in posledice omejevanja kozjereje v Zgornjem Posočju

V reviji Etnolog je bil objavljen prispevek na temo omejevanja kozjereje v Posočju. V prispevku avtorji (dr. Metka Žan, Barbara  Sosič, prof. dr. Simon Horvat) opisujejo vzroke in posledice omejevanja reje in simbola lokalne identitete. Reja koz je bila pomembna gospodarska dejavnost in osnovni vir preživetja prebivalcev Posočja v Julijskih Alpah. Tam je bilo sicer največ kravjih planin, a koze so bile večinoma v trentarskem in bovškem visokogorju, kjer so strmi in kamniti gorski pašniki primerni samo za pašo koz in tu se jih je v preteklosti paslo več tisoč. Tu se je oblikovala danes še edina ohranjena avtohtona pasma koz – drežniška koza. Kozjerejo so stalno spremljale zakonske omejitve, kar je vplivalo na praznjenje gorskih vasi in spreminjanje okolja. Z ogroženostjo drežniške koze je ogrožena nacionalna biotska raznovrstnost in nesnovna kulturna dediščina.

Več o prispevku: Žan, M., Sosič, B. in Horvat, S., 2023. Vzroki in posledice omejevanja kozjereje v Zgornjem Posočju: od dejavnosti preživetja do omejevanja reje in simbola lokalne identiteteEtnolog, (33), str.125–147.