Novosti v dolgotrajnem shranjevanju biološkega materiala

Vzpostavitev in vzdrževanje genske banke postaja vedno pomembnejše orodje v upravljanju živalskih genskih virov. FAO je leta 2021 izdala priporočila (dostop) za upravljanje genskih bank z novimi pristopi v ohranjanju živalskih genskih virov. Pri pripravi so sodelovali raziskovalci in vodje nacionalnih genskih bank.

Z namenom ozaveščanja in podpore lokalnim ter regionalnim inštitucijam FAO v sodelovanju s centrom NordGen organizirata spletne seminarje s predstavitvijo novosti. V sklopu je deset seminarjev, ki se jih redno udeležujemo tudi sodelavci Javne službe nalog genske banke. Teme so bile usmerjene v vzpostavitev delovanja genske banke, načrtovanje gradnje zbirke, kasneje pa so bili predstavljeni tudi ekonomski vidiki, zdravstveno varstvo biološkega materiala, podatkovne zbirke za zagotavljanje sledljivosti genetskega materiala in novosti pri postopkih krioprezervacije.