V Rimu smo se udeležili medvladne tehnične delovne skupine za živalske genske vire

V času od 18. – 20. 1. 2023 smo se udeležili 12. rednega zasedanja Medvladne tehnične delovne skupine za živalske genske vire na FAO v Rimu. V okviru tega dogodka je ERFP (Evropska regionalna mreža za ŽGV) organizirala predstavitev pomembnih dosežkov v zvezi z živalskimi genskimi viri. Predstavljena je bila Strategije za živalske genske vire v Evropi, ki jo je predstavila NC Slovenije za ŽGV Danijela Bojkovski, in je dostopna na: https://www.animalgeneticresources.net/wp-content/uploads/2022/03/Final_AnGR-Strategy-_022022.pdf.

Sledila je predstavitev Evropskega referenčnega centra za ogrožene pasme živali (EURC EAB) izbranega s strani Evropske komisije. Predstavil ga je Sipke Joost Hiemstra (Nizozemska) direktor Centra za genske vire pri Wagenigen University and Research. Kot direktor refernčnega centra je predstavil konzorcij in načrt delovanja za prihodnji dve leti. Dogodek je vodila in povezovala vodja ERFP Montserrat Castellanos (Španija).

Dogodek je preko spletne povezave spremljalo 134 udeležencev iz skupno  27 različnih držav. Predstavitev je na voljo na naslednji povezavi https://www.fao.org/webcast/home/en/item/6108/icode/.