Prilagajanje na podnebne spremembe s preoblikovanjem agroživilskih sistemov

Zadnje poročilo, ki ga je pripravil Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC*) poudarja nujnost preoblikovanja agroživilskih sistemov kot način za prilagajanje na podnebne spremembe in blažitev le teh.  Na preoblikovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, ki jih povzroča človek in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ob izidu IPCC poročila opozarja tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki je v publikaciji z naslovom »Climate change mitigation options in agrifood systems«  pripravila smernice za preoblikovanje agroživilskih sistemov za blažitev podnebnih sprememb.

*IPCC je bil ustanovljen s strani Svetovne meteorološke organizacije (WMO) in Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP), z namenom zagotavljanja državam znanstvene informacije, ki jih lahko uporabijo za razvoj podnebnih politik. Njihova poročila so ključen prispevek k mednarodnim pogajanjem o podnebnih spremembah.