Navodila za genomsko karakterizacijo živalskih genskih virov

Področje molekularne biotehnogije spada med najhitreje razvijajoče se znanosti. Med sektorji, ki so z t.i. genomsko revolucijo pridobili največje koristi in možnosti za uporabo, je kmetijstvo in s tem tudi živinoreja. Sekvenca genoma nam ponuja vpogled na molekularni nivo, s katerimi pridobimo neprimerljivo večji obseg informacij kot kadarkoli doslej.

Raziskovalci in drugi deležniki v kmetijstvu razvitega sveta so pridobili močno orodje za razvoj in napredek. Hiter padec stroškov genotipizacije omogoča uporabo tudi ostalim državam. Omejitve predstavlja pomanjkljivo zavedanje o zmožnostih in koristi uporabe orodja, hkrati pa tudi pomanjkljivosti v tehničnih zmogljivosti.

Pri FAO se zavedajo pomena ozaveščanja in pomembnosti širjenja znanj, zato so pripravili novo izdajo praktičnih navodil za genomsko karakterizacijo živalskih genskih virov. Publikacija je dosegljiva na povezavi.